Greve

Affald

Affaldshæftet bliver ikke længere husstandsomdelt.
 
Du finder alle informationerne fra Affaldshæftet i menuen til venstre, hvor du også kan printe din personlige affaldskalender.
 
Har du behov for et trykt Affaldshæfte, så kontakt os eller hent et hæfte på MiljøCenter Greve.
 
Blev dit affald ikke hentet?
Er dit affald ikke blevet hentet, skal du kontakte RenoNorden på tlf. 70 27 05 50. Her kan du også få mere at vide om affaldsordningerne og MiljøCenter Greve.
Åbningstider for MiljøCenter Greve

Se åbningstiderne på MiljøCenter Greve og læs om regler og vilkår for anvendelse af genbrugspladsen.

Tilmeld dig vores SMS-service
Tilmeld dig vores sms-service og få besked enten på sms eller mail et par dage før, vi henter dit affald.
Nyheder

Ændrede storskraldsdatoer i december og januar
I forbindelse med helligdagene hen over jul og nytår har vi ændret dato
for afhentning af fortovsindsamling for følgende distrikter:

Distrikt nr. Afhentning i december og januar:
7         tirsdag d. 11. dec. 2018
11       onsdag d. 12. dec. 2018
12       onsdag d. 19. dec. 2018
5         tirsdag d. 8. januar 2019
6         tirsdag d. 15. januar 2019
7         tirsdag d. 22. januar 2019

Dagrenovation
I forbindelse med helligdagene omkring jul/nytår kan afhentningen af din dagrenovation forskydes en dag frem eller tilbage, dog kommer huske-på-sms og –mail ud som normalt.

Har du en affaldsbeholder, du plejer at sætte frem til skel, skal du stille den ud til normal tømningsdag.

SMS-service i fortovsindsamlingen

Vi kan hjælpe dig med at huske, hvornår du har fortovsindsamling.

www.klarforsyning.dk/affald kan du tilmelde dig og få en sms eller en mail 1-7 dage før din afhentningsdag.

Vandledningsarbejde mandag den 17.12.18

Grundet nødvendigt vandledningsarbejde i Pilevej, bliver der lukket for vandet på mandag den 17/12/18 mellem kl. 08:30 til ca. kl. 15:00.
Der kan forekomme okkerfarvet vand, når der kommer vand igen, tag filterne af vandhanen og skyl.

Vi beklager de gener det giver.

Venlig hilsen
KLAR Forsyning
Køge Vand A/S