Greve Kommune får ny affaldsordning pr. 1. maj 2020

Den 1. maj 2020 træder vores nye affaldsordning i kraft.

For at sorteringen kan lade sig gøre, vil du modtage nogle nye affaldsbeholdere i løbet af marts eller april 2020.

Nedenfor kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, du måske har.

Alle detaljer er endnu ikke lagt fast – derfor vil vi løbende opdatere siden.

Følg os på facebook.com/klartilsortering for at få løbende information. 

 
 
Nye beholdere

Fra februar til slutningen af april kører vi ud med nye beholdere.

Bemærk, at du godt kan få leveret nogle af dine beholdere først på ugen og resten af dine beholdere sidst på ugen. Vent derfor til den følgende uge, før du kontakter os, fordi du ikke har modtaget dine beholdere.

Her kan du se, hvornår vi forventer at aflevere beholdere i dit distrikt.

Se, hvilket distrikt du tilhører.

Distrikt Uge 
Distrikt 1 Uge 6
Distrikt 2 Uge  6 og 7
Distrikt 4 Uge 7
Distrikt 5 Uge 7 
Distrikt 6 Uge 9
Distrikt 7

Uge 9 og 10

Distrikt 9

Uge 10

Distrikt 11  Uge 10
Distrikt 12  Uge 10 og 11 
Distrikt 13  Uge 11
Distrikt 14  Uge 11 og 12 
Distrikt 15  Uge 12 og 13 
Distrikt 17 Uge 13 
Distrikt 18 Uge 14 
Distrikt 19 Uge 14

 

Hvis du er tilmeldt vores sms-service, vil du modtage en sms, før vi leverer beholdere hos dig.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvordan skal jeg sortere, når ordningen starter?

Når den nye ordning træder i kraft, skal du til at sortere dit husholdningsaffald i rest- og madaffald.

Restaffald er det, der er tilbage, når du har frasorteret dit madaffald, og alt der kan genanvendes, for eksempel plast, glas, pap og papir m.m.

Eksempler på restaffald er: Beskidt mademballage, hygiejneprodukter, bleer, aske og støvposer, pizzabakker, støvsugerposer, mælke- & juicekartoner, gavepapir, dyremøg fra små kæledyr, herunder kattegrus og hundeposer.

Du skal også sortere glas, papir, pap og plast, blød og hård plast skal i den samme beholder. 

Du vil få en sorteringsvejledning sammen med dine nye beholdere, hvor du mere udførligt kan se, hvordan du skal sortere alt dit affald.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvilke beholdere får jeg, hvis jeg i dag har et sækkestativ eller en grøn beholder på 140 liter?

I skemaet kan du se, hvilke beholdere du automatisk vil få, og hvilke du kan vælge til.

Rest- og madaffald

Alle får en beholder på 240 liter med to rum til rest- og madaffald.
Glas og papir Alle får en beholder på 240 liter med to rum til papir og glas.
Plast

Det er frivilligt, om du vil have en beholder på 240 liter med ét rum til plast. 

Du kan også vælge at samle plast sammen i sække.

Pap

Det er frivilligt, om du vil have en beholder på 240 liter med ét rum til pap. 

Du kan også vælge at samle pap sammen i sække, eller du kan vælge at bruge din gamle sorte papirbeholder til stort pap.

Du kan også vælge at skille dig af med beholderen og i stedet indsamle pap i sække.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvorfor bliver affaldsordningen dyrere?

Prisstigningen skyldes primært, at borgerne nu skal have hentet flere forskellige typer af affald. Det betyder, at der er brug for nye skraldebiler med flere rum for at sikre, at affaldet ikke bliver blandet igen.

Ordningen medfører også et behov for nye beholdere, og samtidig koster det mere at aflevere materiale til genanvendelse end at sende det til forbrænding.

Se gebyrer for den nye affaldsordning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvorfor skal vi sortere?

Affald er ikke bare affald, men en ressource, der kan genanvendes. I Danmark har vi derfor et nationalt mål om, at vi skal genanvende 50 % af husholdningsaffaldet i 2022, så ressourcerne ikke går til spilde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvilke beholdere får jeg, hvis jeg i dag er med i en fælles affaldsordning?

Er du del af en fælles affaldsordning, vil du høre nærmere fra den affaldsansvarlige eller viceværten for din ejendom.

Vi er i øjeblikket i dialog med dem, som skal have fælles beholdere for at finde ud af, hvor mange beholdere du eller I skal have, og hvor de skal stå. Du skal derfor kontakte den affaldsansvarlige i bebyggelsen, hvis du har spørgsmål.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvad er beholdernes mål?

Beholderne måler:

Beholderstørrelse: Højde: Bredde: Dybde:
240 liter 110 cm 60 cm 75 cm

Du har mulighed for at se dem på MiljøCenter Greve.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kan jeg stadig nå at bestille ekstra beholdere?

Hvis du ikke nåede at bestille beholdere inden den 27. oktober, skal du skrive en mail til klar@klarforsyning.dk, hvor du angiver din adresse og hvilke beholdere, du ønsker.

Du kan dog ikke forvente at modtage beholderne før i løbet af sommeren 2020.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvor ofte bliver beholderne tømt?

 

Rest- og madaffald

Fra september til maj afhenter vi hver 14. dag.           

Fra maj til august afhenter vi én gang om ugen.       

Hvis du vil have hentet rest- og madaffald én gang om ugen hele året, skal du betale et ekstra gebyr. Vi melder prisen ud, når den er endeligt vedtaget.  

Vi henter beholderen op til fem meter inde på din grund.
Glas og papir  Én gang om måneden. Du skal sætte beholderen ud til vejen.
Plast

Én gang om måneden.

Du skal sætte beholderen ud til vejen.
Pap

Én gang om måneden.

Du skal sætte beholderen ud til vejen.
Haveaffald

Én gang om måneden.

Du skal sætte beholderen ud til vejen.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvordan opsamler jeg madaffaldet?

Vi udleverer poser sammen med en gratis madspand i forbindelse med, at du får udleveret din nye beholder.

Bor du i et område, hvor der er fælles beholdere, bliver der lavet særskilte aftaler med den affaldsansvarlige, viceværten e.lign., for hvordan du modtager poser og madspand.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvad skal jeg gøre med min gamle beholder?

Du ejer selv enten et sækkestativ eller en grøn 140 liters beholder, så det står dig frit for, hvad de skal bruges til fremover.

Den grønne 140 liters beholder kan du eventuelt bruge til haveaffald fremover, indtil den er udtjent.

Hvis du ønsker at skille dig af med den/dem, får du mere at vide i løbet af april.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvad skal jeg betale for de nye beholdere?

Du skal ikke betale ekstra, hvis du vælger at bestille beholdere til pap og plast. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bliver affaldet ikke bare blandet sammen alligevel?

Nej, det gør det ikke. Når du sorterer dit affald i en todelt beholder, vil det også blive tømt af en skraldebil, der har to rum. På den måde bliver affaldet holdt adskilt, og kan derfor genanvendes.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se en kort film om, hvordan en todelt beholder bliver tømt: Vi blander ikke dit affald.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dame står med flasker og et genbrugssymbol