Greve Kommune får ny affaldsordning pr. 1. maj 2020

Den 1. maj 2020 træder vores nye affaldsordning i kraft.

For at sorteringen kan lade sig gøre, vil du modtage nogle nye affaldsbeholdere i løbet af marts eller april 2020.

Nedenfor kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, du måske har.

Alle detaljer er endnu ikke lagt fast – derfor vil vi løbende opdatere siden.

Hvordan skal jeg sortere, når ordningen starter?

Du vil få en sorteringsvejledning sammen med dine nye beholdere.

Hvilke beholdere får jeg, hvis jeg i dag har et sækkestativ eller en grøn beholder på 140 liter?

I skemaet kan du se, hvilke beholdere du automatisk vil få, og hvilke du kan vælge til.

Der vil komme information i løbet af efteråret om, hvordan du skal bestille beholderen til plast, hvis du ønsker det.

Rest- og madaffald

Alle får en beholder på 240 liter med to rum til rest- og madaffald.
Glas og papir Alle får en beholder på 240 liter med to rum til papir og glas.
Plast

Det er frivilligt, om du vil have en beholder på 240 liter med ét rum til plast. 

Du kan også vælge at samle plast sammen i sække.

Pap

Den sorte beholder på 140 liter, som du i dag bruger til papir, kan du fremover bruge til stort pap.

Du kan også vælge at skille dig af med beholderen og i stedet indsamle pap i sække.

 

Hvilke beholdere får jeg, hvis jeg i dag er med i en fælles affaldsordning?

Er du del af en fælles affaldsordning, vil du høre nærmere fra den affaldsansvarlige eller viceværten for din ejendom.

Vi er i øjeblikket i dialog med dem, som skal have fælles beholdere for at finde ud af, hvor mange beholdere du eller I skal have, og hvor de skal stå. Du skal derfor kontakte den affaldsansvarlige i bebyggelsen, hvis du har spørgsmål.

Hvad er beholdernes mål?

Vi kender på nuværende tidspunkt ikke beholdernes præcise mål, da den endelige model ikke er blevet valgt endnu.

Vi forventer dog, at målene maksimalt kommer til at være følgende:

 

Beholderstørrelse: Højde: Bredde: Dybde:
240 liter 110 cm 60 cm 75 cm
Hvor ofte bliver beholderne tømt?

 

Rest- og madaffald

Fra september til maj afhenter vi hver 14. dag.           

Fra maj til august afhenter vi én gang om ugen.       

Hvis du vil have hentet rest- og madaffald én gang om ugen hele året, skal du betale et ekstra gebyr. Vi melder prisen ud, når den er endeligt vedtaget.  

Vi henter beholderen op til fem meter inde på din grund.
Glas og papir  Én gang om måneden. Du skal sætte beholderen ud til vejen.
Plast

Én gang om måneden.

Du skal sætte beholderen ud til vejen.
Pap

Én gang om måneden.

Du skal sætte beholderen ud til vejen.
Haveaffald

Én gang om måneden.

Du skal sætte beholderen ud til vejen.
Hvordan opsamler jeg madaffaldet?

Vi udleverer poser sammen med en gratis madspand i forbindelse med, at du får udleveret din nye beholder.

Bor du i et område, hvor der er fælles beholdere, bliver der lavet særskilte aftaler med den affaldsansvarlige, viceværten e.lign., for hvordan du modtager poser og madspand.

Hvad skal jeg gøre med min gamle beholder?

Du ejer selv enten et sækkestativ eller en grøn 140 liters beholder, så det står dig frit for, hvad de skal bruges til fremover.

Den grønne 140 liters beholder kan du eventuelt bruge til haveaffald fremover, indtil den er udtjent.

Du kan også sætte den ud til fortovsindsamlingen, så vil den blive genanvendt. Du skal dog være opmærksom på, at du skal sætte et skilt på, hvor der står, at den er til storskrald.

Vi tager også gerne dit sækkestativ med i fortovsindsamlingen, hvis du også her sætter et skilt på.

Hvad skal jeg betale for de nye beholdere?

Du skal ikke betale for udskiftningen af beholderne, men det gebyr, du betaler for at få hentet dit affald, skal justeres, så det passer til den nye ordning.

Hvor meget du fremover skal betale, ved vi først til efteråret.

Hvorfor skal vi sortere?

Affald er ikke bare affald, men en ressource, der kan genanvendes. I Danmark har vi derfor et nationalt mål om, at vi skal genanvende 50 % af husholdningsaffaldet i 2022, så ressourcerne ikke går til spilde. 

Bliver affaldet ikke bare blandet sammen alligevel?

Nej, det gør det ikke. Når du sorterer dit affald i en todelt beholder, vil det også blive tømt af en skraldebil, der har to rum. På den måde bliver affaldet holdt adskilt, og kan derfor genanvendes.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se en kort film om, hvordan en todelt beholder bliver tømt: Vi blander ikke dit affald.