Greve

Ændring af affaldsordning

De fleste husstande har deres egen dagrenovationssæk eller -beholder.
 
Har du det, kan du normalt selv vælge, om du vil benytte et sækkestativ (125 liter) eller en 140 liter grøn affaldsbeholder.
 
Der gælder dog enkelte undtagelser. Gebyret for de to ordninger er ens.
 
Har du ofte for meget dagrenovation?

Har du ofte for meget dagrenovation, kan du købe og tilmelde en ekstra sæk eller beholder.

Vil du ændre din ordning for dagrenovation?

Vil du ændre din dagrenovationsordning, skal du meddele det til os på tlf. 56 65 22 22 eller klar@klarforsyning.dk.

Hvis du ændrer din renovation vil det først kunne ses på næste års ejendomsskattebillet.

Du skal selv anskaffe den nye dagrenovationsbeholder eller sækkestativ.

Se reglerne for affaldsbeholdere

Hver husstand ejer selv dagrenovationsstativet eller -beholderen. Vær opmærksom på de 'gældende regler for beholdere, stativer og sække'.

Affaldsbilen på sin rute.