Greve

Beholdere, stativer og sække

Generelt gælder det, at arbejdet med tømning af beholdere, herunder sækkestativer og containere, altid skal kunne foregå let og være sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
 
Krav til sækkestativer
 • Stativet skal være udformet, så håndtering med isættelse af 125 liter sække kan ske tæt på kroppen og i højden 85 - 125 cm over grundplan.
 • Stativet skal være udformet, så der er mindst 7 cm mellem siderne og sækkesystemet, så der ved håndtering er plads til hænderne.
 • Systemet til fastgørelsen af sækken skal være enkelt at håndtere.
 • Låget skal kunne fastholdes i åben stilling.
 • Affaldsstativet skal være sikret mod skadedyr, evt. med et gitter.
 • Stativet skal stå fast og ikke kunne vælte ved den daglige håndtering.
Krav til 140 liter beholder til dagrenovation samt 240 liter beholder til haveaffald
 • Containeren skal opfylde dansk standard DS/EN 840-1.
 • Farven på containeren skal være grøn.
 • Affaldsbeholderen behøver ikke at være monteret med ergonomiske håndtag.
Krav til affaldsbeholdere på 4 hjul (400-800 liter beholdere)
 • Beholderens hjul skal være mindst 200 mm i diameter.
 • To af hjulene, som skal være placeret i den samme ende af beholderen, skal være monteret med retningsspærre og bremse.
Øvrige beholdere og stativer

Beholdere og stativer anskaffes efter konkret aftale med KLAR Forsyning.

Uddeling af sække til glas og pap samt øl- sodavandsdåser
Uddeling af plastsække til genbrug sker hvert år i marts. Hvis du mangler sække, kan du henvende dig på MiljøCenter Greve, Ventrupparken 16, 2670 Greve.
 
Husk, at plastsækkene til genbrug ikke må benyttes til storskrald. Storskraldet skal i klare plastsække, som du selv skal købe i en dagligvarebutik.
Tre forskellige affaldsbeholdere på række.