Greve

Sådan pakker du dit affald

Papir til genbrug lægger du i den sorte papirbeholder, som KLAR Forsyning stiller til rådighed.

Batterier lægger du i en klar plastpose på låget af papirbeholderen. Husk at slå en knude på posen.
 
Glas og flasker
Glas og flasker lægger du i de plastsække, som du får af KLAR Forsyning. Fyld ikke sækkene helt op - de skal være nemme at løfte. Luk ikke for sækkene.


Pap

Du skal samle pappet, så det er let at tage med. Du kan lægge det i de plastsække, du får af KLAR Forsyning, eller i gennemsigtige sække, du selv køber. Du kan også bundte det med sejlgarn eller samle det i en papkasse.

Metal
Øldåser, sodavandsdåser og andet småt metal lægger du i de plastsække, som du får af KLAR Forsyning eller i gennemsigtige sække, som du selv køber. Luk venligst poserne med dåser, da dåserne ellers flyver rundt på vejen. Stort metal stiller du blot på jorden.

Haveaffald – blade og græs
Blade og græs lægger du i papirsække til haveaffald eller i en grøn 240 liter affaldsbeholder. Du skal selv købe sække eller beholder. Du kan finde krav til beholdere her.

Haveaffald – grene
Grene afleverer du i bundter med sejlgarn af naturmateriale omkring. Grenene må højst være 10 centimeter i diameter. Bundterne må højst være 1,5 meter i længden og 0,5 meter i diameter.

Elektronik
Småt elektronik lægger du i gennemsigtige plastsække, som du selv køber. Stort elektronik stiller du blot på jorden.

Brændbart
Småt brændbart lægger du i gennemsigtige plastsække, som du selv køber. Stort brændbart stiller du blot på jorden. Store ting skal skilles ad.

Ikke-brændbart
Småting afleverer du i gennemsigtige plastsække, som du selv køber. Store ting stiller du blot på jorden.