Køge
Greve
Solrød
Stevns

Forbrugervalg 2017

 

Vi har nu lukket for afstemningen til vores forbrugervalg, hvor der skulle vælges to forbrugerrepræsentanter og to suppleanter til hver af bestyrelserne i Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S (fælles valg), Greve Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S. 

I Solrød meldte to kandidater sig, og det betyder, at de er valgt uden afstemning.

Vi offentliggør resultatet i løbet af uge 50.

Se en præsentation af kandidaterne

Til Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S opstiller følgende: 
Hans Erik Jensen, Mette Oht Klitgaard, Nicolai Keis Andersen, Peter Harth Warming-Andersen, Søren Fuglsang.

Se præsentation af kandidaterne

Til Greve Spildevand A/S opstiller følgende: 
Christian Beck, Knud Henning Nielsen, Mette Oht Klitgaard, Torben Lindholm.

Se præsentation af kandidaterne

Til Solrød Spildevand A/S 
I Solrød har to kandidater meldt sig. Da antallet ikke overstiger, det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges, får de begge automatisk en plads i bestyrelsen uden, at vi afholder valg.

Tillykke til Mette Oht Klitgaard og Naima Simring.

Til Stevns Spildevand A/S opstiller følgende:
Bjarne Bladt Hansen, Jan Østerskov Hansen og Leif Nielsen.

Se præsentation af kandidaterne

Hvem kan stemme?

Boligejere
Alle der ejer en bolig, hvor de gør brug af ydelserne fra selskabet, kan stemme, når selskabet afholder forbrugervalg.

Det vil sige, at du har ret til at stemme, hvis du lejer din ejendom ud, men låner toilettet i ejendommen, bruger vand til at vande den tilhørende have eller på anden måde gør brug af ydelserne fra selskabet.

En bolig dækker over: et parcelhus, et rækkehus, et stuehus til landbrugsejendom, en etagebolig, en andelslejlighed, en ejerlejlighed, et sommerhus m.v.

Hver husstand har én stemme.

Virksomheder og institutioner
En virksomhed eller en institution, der aftager ydelser til eget forbrug, kan stemme, når selskabet afholder forbrugervalg. Hvert CVR-nr. har én stemme.

Ved virksomhed eller institution er der tale om ejendomme, der ikke alene bruges til beboelse. 
Det kan for eksempel være: industri- og håndværksvirksomheder, skoler, hoteller, kirker, sportsanlæg, kontorer og ejendomme med bladet bolig og erhverv for eksempel landbrugsejendomme.

Lejere
Alle der lejer sig ind på en folkeregisteradresse i forsyningsområdet kan stemme, når selskabet afholder valg.

Hvem kan stille op som kandidat?

Alle myndige personer kan stille op som kandidat, også dem, der ikke bor i vores forsyningsområder. Det eneste krav er, at du har 10 myndige og fysiske personer, der bor i forsyningsområdet, der skriver under på, at de støtter dig som kandidat. De kaldes stillere, og de kan hver især kun pege på én kandidat. En stiller kan ikke pege på en person, som de bor sammen med.

Du kan stille op som forbrugerrepræsentant i mere end et selskab.

Rettigheder, pligter som forbrugerrepræsentant

Forbrugervalg 2017

Husk, at du indtil den 10. december kl. 23.59 kan afgive din stemme til vores forbrugervalg.

Du kan stemme elektronisk via vores hjemmeside. Gå ind på forsiden og tryk på Forbrugervalg 2017.