Pressemeddelelser

Den lange periode med tørke lægger pres på vores grundvandsressourcer.

Det er udmeldingen fra KLAR Forsyning, der kommer i forbindelse med, at ny forskning peger på, at et højt indhold af nitrat i drikkevandet kan øge risikoen for tarmkræft.

KLAR Forsyning har gennemført forbrugervalg og er nu klar til at offentliggøre navnene på de valgte forbrugerrepræsentanter, der indgår i bestyrelserne for Køge Vand og Køge Afløb pr. 1. januar.

KLAR Forsyning har gennemført forbrugervalg og er nu klar til at offentliggøre navnene på de valgte forbrugerrepræsentanter, der indgår i Greve Spildevands bestyrelse pr. 1. januar.

KLAR Forsyning har gennemført forbrugervalg og er nu klar til at offentliggøre navnene på de valgte forbrugerrepræsentanter, der indgår i Stevns Spildevands bestyrelse pr. 1. januar.

Torsdag klippede KLAR Forsyning snoren til deres nye administrationsbygning. Medarbejderne er allerede nu flyttet ind på Vasebækvej i Køge, hvor KLAR Forsynings nye vandværk også er placeret. 

Hvis du vil have indflydelse på spildevandsområdet i din kommune, så har du muligheden, når KLAR Forsyning holder forbrugervalg. Kandidaterne, du kan stemme på, er nu fundet.

Hvis du vil have indflydelse på spildevandsområdet i din kommune, så har du muligheden, når KLAR Forsyning holder forbrugervalg. Kandidaterne, du kan stemme på, er nu fundet.

Hvis du vil have indflydelse på vand- og spildevandsområdet i din kommune, så har du muligheden, når KLAR Forsyning holder forbrugervalg. Kandidaterne, du kan stemme på, er nu fundet.

Der er ikke fundet pesticider i det drikkevand som KLAR Forsyning leverer til sine kunder i Køge. KLAR Forsyning vil dog lave yderligere undersøgelser af boringerne ved Fruedal Vandværk.

Sider