Separatkloakering i Strøby Egede udsættes mindst et år yderligere

Stevns Kommune så sig i 2014 nødsaget til at starte en eksproprieringssag, da forsyningen ikke kunne komme til enighed om købet af en grund ved Åstræde med grundejeren.

Grunden var en central del af planen for separatkloakeringen i Strøby Egede, da der her skulle placeres et regnvandsbassin, der kunne tage imod regnvandet fra resten af området.

Ejeren valgte at klage over eksproprieringen og tilladelsen til regnvandsbassinet, og sagen har ligget i Miljø- og Fødevareklagenævnet lige siden.

Nu har Miljø- og Fødevareklagenævnet truffet en afgørelse, hvor de giver grundejeren medhold og dermed ophæver Stevns Kommunes beslutninger.

Det betyder, at hele projektet med separatkloakering i Strøby Egede skal gennemtænkes på ny, og det er derfor på nuværende tidspunkt uvist, hvornår projektet starter op igen.

Nu skal der findes en ny løsning

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse ærgrer Jesper Koziara, der er teknisk direktør i KLAR Forsyning, der står for at gennemføre separatkloakeringsprojektet for Stevns Kommune.

’Vi havde selvfølgelig håbet på et andet udfald i sagen, da separatkloakeringen er afgørende for sikre godt badevand langs strandene og for at tilpasse kloaksystemerne til de kraftige regnskyl, som opleves stadigt hyppigere. Afgørelsen betyder en yderligere forsinkelse i et allerede forsinket projekt, og det ærgrer mig. Jeg kan ikke sige med sikkerhed, hvornår projektet starter op igen, for vi har brug for at finde frem til nye løsninger, men jeg kan sige, at vi går i gang med det samme, og vi starter op igen hurtigst muligt’, siger Jesper Koziara.

Læs Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse

Vi har lukket for vandet i dele af Køge

Vi er desværre blevet nødt til at lukke for vandet fra Køge Vandværk. Det skyldes, at der i forbindelse med arbejdet ved det nye sygehus er blevet gravet en vandledning over.

Der arbejdes på det, og vi åbner for vandet igen i løbet af den næste time. Vandtrykket i dine haner vil være normalt igen i løbet af formiddagen.

Når I får vand igen, kan det være farvet og uklart. I skal derfor tage jeres filtre af og lade vandet løbe.

Venlig hilsen

KLAR Forsyning