Supplerende forbrugervalg i Stevns Spildevand

Interesserer du dig for spildevand? Så har du nu chancen for at få medindflydelse på beslutninger vedrørende spildevandsområdet i Stevns Kommune. 

Da en af de forbrugervalgte kandidater fra Stevns har valgt at trække sig fra sin bestyrelsespost i Stevns Spildevand, og da der ikke er nogen suppleanter, holder KLAR Forsyning et supplerende forbrugervalg med henblik på at finde en ny kandidat til bestyrelsesposten samt to suppleanter.

Ønsker du at gøre din indflydelse gældende, så stil op som kandidat.

Den 28. oktober 2019 kan du oprette dig som kandidat her på klarforsyning.dk. Du har frem til den 8. december 2019 til at stille op.

Vi offentliggør kandidaterne mandag den 9. december.

Valget foregår elektronisk og starter den 13. januar og slutter den 19. januar 2020.

Bliver du valgt til bestyrelsen, indtræder du den 1. februar 2020, og er valgt for den resterende valgperiode, der strækker sig til den 31. december 2021. Du indgår i bestyrelsen på samme vilkår som de øvrige medlemmer. 

Det vil sige, at du har de samme rettigheder og pligter.

Opret dig som kandidat

Du kan nu stille op som kandidat til det supplerende forbrugervalg i Stevns Spildevand.

Du opretter dig som kandidat her.

Du har frem til den 8. december 2019 til at stille op.

Hvem kan stille op?

Alle myndige personer kan stille op som kandidat, også dem, der ikke bor i vores forsyningsområder. Det eneste krav er, at du har 10 myndige og fysiske personer, der bor i forsyningsområdet, der skriver under på, at de støtter dig som kandidat.

De kaldes stillere, og de kan hver især kun pege på én kandidat. En stiller kan ikke pege på en person, som de bor sammen med.

Rettigheder, pligter og ansvar som forbrugerrepræsentant
Hvem kan stemme?

Boligejere
Alle der ejer en bolig, hvor de gør brug af ydelserne fra selskabet, kan stemme, når selskabet afholder forbrugervalg.

Det vil sige, at du har ret til at stemme, hvis du lejer din ejendom ud, men låner toilettet i ejendommen, bruger vand til at vande den tilhørende have eller på anden måde gør brug af ydelserne fra selskabet.

En bolig dækker over: et parcelhus, et rækkehus, et stuehus til landbrugsejendom, en etagebolig, en andelslejlighed, en ejerlejlighed, et sommerhus m.v.

Hver husstand har én stemme.

Virksomheder og institutioner
En virksomhed eller en institution, der aftager ydelser til eget forbrug, kan stemme, når selskabet afholder forbrugervalg. Hvert CVR-nr. har én stemme.

Ved virksomhed eller institution er der tale om ejendomme, der ikke alene bruges til beboelse. 
Det kan for eksempel være: industri- og håndværksvirksomheder, skoler, hoteller, kirker, sportsanlæg, kontorer og ejendomme med bladet bolig og erhverv for eksempel landbrugsejendomme.

Lejere
Alle der lejer sig ind på en folkeregisteradresse i forsyningsområdet kan stemme, når selskabet afholder valg.

Vedtægt for Stevns Spildevand