Supplerende forbrugervalg i Stevns Spildevand 2020

Fra den 13. til den 19. januar har vi afholdt supplerende forbrugervalg til Stevns Spildevand, hvor vi skulle finde en forbrugerrepræsentant og to suppleanter.

Bestyrelsesposten gik til Anders Buchardt Møller-Hansen, der indtræder i bestyrelsen pr. 1. februar.

Carsten Myler og Mogens Jappe er begge suppleanter til bestyrelsesposten.

Se præsentation af kandidaterne
Hvem kan stille op?

Alle myndige personer kan stille op som kandidat, også dem, der ikke bor i vores forsyningsområder. Det eneste krav er, at du har 10 myndige og fysiske personer, der bor i forsyningsområdet, der skriver under på, at de støtter dig som kandidat.

De kaldes stillere, og de kan hver især kun pege på én kandidat. En stiller kan ikke pege på en person, som de bor sammen med.

Rettigheder, pligter og ansvar som forbrugerrepræsentant
Hvem kan stemme?

Boligejere
Alle der ejer en bolig, hvor de gør brug af ydelserne fra selskabet, kan stemme, når selskabet afholder forbrugervalg.

Det vil sige, at du har ret til at stemme, hvis du lejer din ejendom ud, men låner toilettet i ejendommen, bruger vand til at vande den tilhørende have eller på anden måde gør brug af ydelserne fra selskabet.

En bolig dækker over: et parcelhus, et rækkehus, et stuehus til landbrugsejendom, en etagebolig, en andelslejlighed, en ejerlejlighed, et sommerhus m.v.

Hver husstand har én stemme.

Virksomheder og institutioner
En virksomhed eller en institution, der aftager ydelser til eget forbrug, kan stemme, når selskabet afholder forbrugervalg. Hvert CVR-nr. har én stemme.

Ved virksomhed eller institution er der tale om ejendomme, der ikke alene bruges til beboelse. 
Det kan for eksempel være: industri- og håndværksvirksomheder, skoler, hoteller, kirker, sportsanlæg, kontorer og ejendomme med bladet bolig og erhverv for eksempel landbrugsejendomme.

Lejere
Alle der lejer sig ind på en folkeregisteradresse i forsyningsområdet kan stemme, når selskabet afholder valg.

Vedtægt for Stevns Spildevand