Flytteblanket

Skal du flytte, skal du udfylde flytteblanketten her og sende den til os. 

I øjeblikket gælder denne service kun for vores kunder i Stevns og Køge kommuner.

Løsningen bliver også snart tilgængelig for vores kunder i Greve og Solrød, men indtil videre vil vi bede om, at du sender en mail med oplysningerne, hvis du bor i Greve eller Solrød.

Flytteafregninger ved ejendomshandler

Når du har solgt og flytter fra din ejendom, skal vandmåleren aflæses, så vi kan lave en opgørelse over dit forbrug.

Som fraflytter vil du få sendt en opgørelse over forbrugsafgifterne på ejendommen indtil afståelsestidspunktet. Den nye ejer vil efterfølgende få sendt en acontoopkrævning på forbrugsafgifterne fra overtagelsesdagen og året ud.

Måleren skal dig og den nye ejer aflæse i fællesskab. 

Den nye ejer giver med flyttemeddelelsen tilladelse til, at KLAR Forsyning må opbevare og anvende CPR-nummer.