Køge
Greve
Solrød
Stevns

Hvis du skal grave

Pas på, når du graver. Når du graver på egen grund, er du ansvarlig for, at ledningsnettet på din grund ikke bliver beskadiget.

Gravetilladelse
Hvis du skal grave på offentlige veje og/eller på private fællesveje, har du pligt til at søge ledningsoplsyninger på LER (LedningsEjerRegistret). Du skal også søge om en gravetilladelse hos din kommune.

Du bør for din egen skyld undersøge, hvilke regler der gælder for din ejendom, inden du går i gang med et byggeprojekt.

Vandledningsarbejde mandag den 17.12.18

Grundet nødvendigt vandledningsarbejde i Pilevej, bliver der lukket for vandet på mandag den 17/12/18 mellem kl. 08:30 til ca. kl. 15:00.
Der kan forekomme okkerfarvet vand, når der kommer vand igen, tag filterne af vandhanen og skyl.

Vi beklager de gener det giver.

Venlig hilsen
KLAR Forsyning
Køge Vand A/S