Stevns

Kontraktligt medlemskab

Her kan du læse nærmere om kontraktligt medlemskab af forsyningen, som er et tilbud til ukloakerede ejendomme i det åbne land.

Et kontraktligt medlemskab betyder, at Stevns Spildevand A/S etablerer og driver en renseløsning hos dig som grundejer, der opfylder kravet i kommunens påbud.

Et alternativ til et kontraktligt medlemskab kan i nogle tilfælde være, at din ejendomkloakeres.

Når det af spildevandsplanen fremgår, at der skal ske en forbedret rensning af spildevandet i et ikke-kloakeret opland, og kommunen, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 30, giver dig somgrundejer et påbud om forbedret spildevandsrensning, skal du sammen med påbuddet have tilbud om kontraktligt medlemskab af Stevns Spildevand A/S.

Tilbuddet om kontraktligt medlemskab gælder kun for ikke-kloakerede helårsboliger, hvilket vil sige, at sommerhuse og virksomheder ikke modtager tilbud om medlemskabet.

En landbrugsejendom, hvor der er særskilt spildevandsudledning fra boligen, og hvor påbuddet om forbedret rensning alene retter sig mod boligens udledning, kan dog opnå kontraktligt medlemskab.

Tilbuddet om kontraktligt medlemskab vedrører desuden kun enkeltejendomsanlæg, og vil således ikke kunne anvendes overfor fælles udledninger fra to eller flere ejendomme.

Tilbuddet vil normalt ikke omfatte afledning af regnvand.

Et håndtryk mellem to parter.

MiljøCenter Greve åbner for privatpersoner i løbet af næste uge

MiljøCenter Greve har fra den 14. marts været lukket for privatpersoner på baggrund af anbefalinger fra Kommunernes Landsforening i forbindelse med coronakrisen.

Kommunernes Landsforening har nu ændret deres anbefalinger som følge af, at perioden for nedlukningen er forlænget samt de udfordringer, der er opstået på affaldsområdet i forbindelse med, at genbrugspladserne har været lukket.

I KLAR Forsyning arbejder vi nu på at få de praktiske foranstaltninger på plads, så vi på en forsvarlig måde kan åbne for MiljøCenter Greve hurtigst muligt i næste uge.

Vi sørger for at udarbejde nogle retningslinjer, der kan beskytte medarbejdere og besøgende bedst muligt.

Det er for eksempel vigtigt:

  • At I holder afstand
  • At I følger de retningslinjer, I får oplyst ved besøget
  • At I medbringer tålmodighed, da der kan blive kø for at komme ind

Vi melder ud, så snart vi har alt det praktiske på plads.

Vi glæder os til at se jer.