Køge
Greve
Solrød
Stevns

Priser

Her kan du se de gældende priser i de kommuner, som vi dækker.

Priser i Køge

Takstblad Køge Afløb 2019 - afventer legalitetsgodkendelse af Køge Byråd

Takstblad Køge Afløb 2018 

Priser i Greve

Takstblad Greve Spildevand 2019 - afventer legalitetsgodkendelse af Greve Byråd

Takstblad Greve Spildevand 2018 

Priser i Solrød

Takstblad Solrød Spildevand 2019 - afventer legalitetsgodkendelse af Solrød Byråd

Takstblad Solrød Spildevand 2018 

Priser i Stevns

Takstblad Stevns Spildevand 2019 - afventer legalitetsgodkendelse af Stevns Kommunalbestyrelse

Takstblad Stevns Spildevand 2018