Køge
Greve
Solrød
Stevns

Priser

Her kan du se de gældende priser i de kommuner, som vi dækker.

Priser i Køge

Takstblad Køge Afløb 2020 (Afventer legalitetsgodkendelse)

Takstblad Køge Afløb 2019  

Priser i Greve
Priser i Stevns
En stabel af mønter.