Køge
Greve
Solrød
Stevns

Priser

Her kan du se de gældende priser i de kommuner, som vi dækker.

Forbrugervalg 2017

Husk, at du indtil den 10. december kl. 23.59 kan afgive din stemme til vores forbrugervalg.

Du kan stemme elektronisk via vores hjemmeside. Gå ind på forsiden og tryk på Forbrugervalg 2017.