Køge
Greve
Solrød
Stevns

Renseanlæg

Her kan du læse om vores renseanlæg i henholdsvis Køge, Greve, Solrød, og Stevns kommuner.

Renseanlæg i Køge Kommune

KLAR Forsyning sørger for rensning af det spildevand, der udledes af husholdninger og virksomheder i Køge Kommune. Det drejer sig dagligt om 20.000 kubikmeter vand.

Størstedelen af vandet bliver renset på Køge Egnens Renseanlæg, og resten renses på tre mindre renseanlæg i kommunen.  Efter rensning bliver vandet ledt ud i Køge Bugt.

Renseanlæg i Greve og Solrød Kommune

KLAR forsyning står for at rense spildevandet i Solrød og Greve Kommuner og står for driften af Solrød og Mosede Renseanlæg.

Renseanlæg i Stevns Kommune

KLAR Forsyning varetager driften af spildevandsforsyningens (Stevns Spildevand A/S') kloaksystemer og renseanlæg i Stevns Kommune. Spildevandet fra de kloakerede områder afledes til et af 4 renseanlæg i Klippinge, Rødvig, Store Heddinge og Strøby Ladeplads.

Vandledningsarbejde mandag den 17.12.18

Grundet nødvendigt vandledningsarbejde i Pilevej, bliver der lukket for vandet på mandag den 17/12/18 mellem kl. 08:30 til ca. kl. 15:00.
Der kan forekomme okkerfarvet vand, når der kommer vand igen, tag filterne af vandhanen og skyl.

Vi beklager de gener det giver.

Venlig hilsen
KLAR Forsyning
Køge Vand A/S