Sådan klager du

Inden du går i gang med en formel klageproces, er det en god idé at kontakte os i KLAR Forsyning, så vi kan rydde mulige misforståelser af vejen.

Vi kan træffes mandag til torsdag kl. 9.00 – 15.30 og fredag kl. 09.00 – 12.00 på tlf.nr. 56 65 22 22 eller på adressen Vasebækvej 40, 4600 Køge.

Fristen for klager og for svar

Du bør kontakte os så snart, du har opdaget forholdet.

Når vi har modtaget din klage, vil vi inden for 2 arbejdsuger vende tilbage til dig med et svar eller en meddelelse om, hvornår du kan forvente et svar.

Hvor kan jeg klage over jeres afgørelse?

Hvis vi ikke har givet dig medhold i din klage, eller vi kun har givet dig delvist medhold, kan du få vores afgørelse behandlet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Du skal her sikre dig, at du har afgørelsen på skrift i form af et brev eller en mail.

På hjemmesiden www.forbrug.dk kan du indgive en klage online. Du kan også bruge dette link

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. 

 

Hvad koster det at klage over jeres afgørelse?

Indgiver du en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100 kr.  Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation/mægling, kan du klage til Forbrugerklagenævnet. Det koster 400 kr. Du får beløbet tilbage, hvis du får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Der kan ske ændringer i gebyrerne. Læs nærmere her: www.forbrug.dk.