Køge

Vores projekter

Her kan du læse om vores aktuelle anlægs- og renoveringsprojekter.

Hvis vi har større projekter, der berører forsyningen af drikkevand, informerer vi altid om det i god tid på vores hjemmeside og i den lokale presse.

Projekter i Køge Kommune