Om varmeforsyningen

Varmeværket forsyner Ølby Centret og Lynggården med varme og er tilsluttet VEKS fjernvarmenet i Køge.

Hvis du har problemer med varmeforsyningen, skal du kontakte VEKS på telefon nr. 43 66 03 66.

Ved driftsforstyrrelser udenfor normal arbejdstid, skal du ringe på: 43 64 44 00.

Yderligere informationer kan du finde på Køge Fjernvarmes hjemmeside