Beholdere i udvidet affaldsordning

Ændringer i din affaldsordning fra 1. januar 2022

Folketinget har vedtaget nye nationale regler for affaldsindsamling, som får betydning for dig i forhold til affaldssorteringen. Fremover skal alle i Danmark nemlig sortere i 10 typer affald: madaffald, restaffald, papir, glas, pap, plast, metal, mad- og drikkekartoner, farligt affald og tekstiler.

I Greve Kommune sorterer vi allerede mad- og restaffald og papir og glas og har indført frivillige beholdere til plast og pap i 2020.

Nu skal de sidste affaldstyper med i affaldsordningen. Fra 1. januar 2022 bliver pap- og plastbeholderen obligatorisk, tekstilaffald skal også sorteres og borgere med egne affaldsbeholdere modtager en miljøkasse til farligt affald. 

Du vil i efteråret 2021 modtage informationsmateriale og sorteringsvejledning, så du kan komme godt i gang med sorteringen.

På siden her kan du danne dig et overblik over de ændringer, der sker i ordningen pr. 1. januar 2022.

Egne beholdere eller fællesbeholdere?

Der vil være forskel på, hvad ændringerne betyder for dig alt afhængig af, om du har egne beholdere eller fællesbeholdere til affald.

Dig med egne beholdere:

  • Du vil i efteråret 2021 modtage en miljøkasse til farligt affald.
  • Papbeholderen bliver obligatorisk. Hvis du ikke har en beholder til pap: Du skal senest 1. august 2021 bestille en beholder til pap. Bestiller du inden for fristen, vil du i oktober/november modtage en beholder til pap.
  • Plastbeholderen bliver obligatorisk. Hvis du ikke har en beholder til plast, vil du i oktober/november modtage en beholder til plast. Du skal ikke gøre noget.
  • Du skal fra januar 2022 begynde at sortere tekstilaffald i klare, lukkede sække, som du selv anskaffer.

Dig med fællesbeholdere:

  • Beholderen til plast skal fra 1. januar 2022 bruges til en blanding af plast, småt metal og mad- og drikkekartoner.
  • Du skal fra januar 2022 begynde at sortere tekstiler. Tekstilaffald skal afleveres i beholdere til tøj, som bliver leveret til din boligforening i oktober/november 2021. 

Du kan læse mere om de forskellige ændringer nedenfor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra 1. januar 2022 bliver det obligatorisk at have en affaldsbeholder til pap. Bor du i etageejendom eller anden boligform hvor du har fællesbeholder, skal du ikke foretage dig noget. Bor du i en bolig med egen beholder, men bestilte frivilligt en papbeholder i 2020, skal du heller ikke foretage dig noget. Man kan kun have én papbeholder per husstand. 

Har du ikke en beholder til pap i dag, skal du bestille en. Beholderen bliver betalt igennem dit affaldsgebyr.

Du bestiller beholderen via dette link:

Du skal bestille beholderen til pap senest 1. august 2021. Bestiller du inden fristens udløb, vil du modtage en beholder til pap i oktober/november 2021. Bestiller du efter fristen, kan vi ikke garantere, at du modtager beholderen i år.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra 1. januar 2022 er det obligatorisk at have en plastbeholder. Bor du i en etageejendom eller anden boligform, hvor du har fællesbeholder, skal du ikke foretage dig noget. Har du egne affaldsbeholdere, men mangler en beholder til plast, vil du automatisk modtage en i oktober/november 2021.

Har du allerede en beholder til plast, vil du modtage klistermærker med ikoner for mad- og drikkekartoner og metal, som du skal sætte på din beholder til plast. Klistermærkerne modtager du i den infopakke, vi deler ud sammen med miljøkassen.

Plastbeholder bruges fremover også til småt metal og mad- og drikkekartoner

Beholderen til plast skal fra 1. januar 2022 bruges til en blanding af plast, småt metal og mad- og drikkekartoner. Mad- og drikkekartoner er for eksempel mælke- og juicekartoner. Småt metal er for eksempel konservesdåser, dåser uden pant og låg af metal. Vi blander de tre slags affald for at undgå at indføre flere affaldsbeholdere. Affaldet vil efter tømning blive finsorteret på et anlæg for at sikre bedst mulig genanvendelse. 

For nogle kan pladsen blive en udfordring. Her vil det være muligt at stille en klar sæk med plast, mad- og drikkekartoner og småt metal ved siden af beholderen på tømmedagen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekstiler er en ny type affald, som vi også skal til at sortere fra 1. januar 2022.

Tekstiler er for eksempel gamle lagener, håndklæder og tøj, som ikke egner sig til at blive direkte genbrugt.

Der er forskel på, hvordan du skal sortere tekstilaffald alt afhængig af, om du har egne beholdere eller fællesbeholdere.

  • Egne beholdere: Tekstilaffald skal afleveres i klare lukkede sække, som du selv anskaffer, og sættes ud til fortovet på tømmedagen.
  • Fælles beholdere: Tekstilaffald skal afleveres i beholdere til tøj, som bliver leveret til din boligforening i oktober/november 2021. KLAR Forsyning er i kontakt med dit boligselskab/din affaldsansvarlige om dette.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har du egne beholdere, vil du i oktober/november 2021 modtage en miljøkasse til farligt affald. Farligt affald er for eksempel maling, spraydåser og klorholdige rengøringsmidler.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjælp til sortering via app

Du kan få overblik over din affaldsordning via "Perfect Waste"-appen

’Perfect Waste’ er KLAR Forsynings nye affaldsapp, som erstatter din gamle app, ’Affaldsportal’, fra 1. januar 2022.

I appen finder du information om din affaldsordning og kan få påmindelser om dine tømmedatoer. Du kan også få hjælp til din daglige affaldssortering ved enten at søge på bestemte typer af affald eller ved at scanne stregkoden på din dagligvares emballage. 

Du kan allerede nu begynde at bruge appen. Du kan hente 'Perfect Waste' appen der, hvor du normalt downloader apps på din smartphone. 

 
 
 
 
 

Kloaksystemet er presset efter flere dages regn

Vi modtager i øjeblikket mange henvendelser om vand på terræn, f.eks. i haver, grønne områder og villaveje.

Det er vigtigt, at du kun ringer til os, hvis du oplever, at der løber vand op eller ud af kloakker og brønde.

Vi takker for din forståelse.