Bestil papbeholder

Papbeholderen har indtil nu været frivillig at have for dig, som bor i Greve Kommune, men fra 1. januar 2022 er det obligatorisk for alle husstande i Greve Kommune at have en papbeholder.

Mangler du en papbeholder derhjemme, skal du derfor bestille en senest 1. august 2021.

Obligatorisk papholder - bestil den her senest 1. august 2021

Du bestiller beholderen via dette link: 

Du skal bestille beholderen til pap senest 1. august 2021. Beholderen bliver betalt gennem dit affaldsgebyr. 

Bestiller du inden fristens udløb, vil du modtage en beholder til pap i oktober/november 2021. Bestiller du efter fristen, kan vi ikke garantere, at du modtager beholderen i år.

Billede af pap som bliver smidt i en affaldsbil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folketinget har vedtaget nye nationale regler for affaldsindsamling i Danmark. De nye regler betyder, at borgere i Greve Kommune fra 1. januar 2022 skal sortere i 10 typer affald: madaffald, restaffald, papir, glas, pap, plast, metal, mad- og drikkekartoner, farligt affald og tekstiler.