Greve

Fortovsindsamling/ storskrald og genbrug

De fleste enfamiliehuse er omfattet af fortovsindsamling for storskrald og genbrug.
 
De fleste lejligheder er tilknyttet en minigenbrugsstation, hvor storskrald og genbrug afleveres i containere.
 
Er du i tvivl om, hvilken affaldsordning du har, så kontakt os. Bor du i boligselskab, skal du kontakte dit boligselskab for oplysninger om affaldsordningen.
 
Find din affaldskalender her og få besked dagen før vi henter dit affald i fortovsindsamlingen.
 
 
 
 
Vi henter storskrald og genbrugsmaterialer én gang om måneden. 
 
Vi henter møbler, brugsgenstande og andet inventar. Byggeaffald, som for eksempel køkkener, indbyggede skabe og sanitet, skal du aflevere på MiljøCenter Greve.
 
Haveaffald henter vi fra 1. marts til 30. november.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du skal stille affaldet ud til vejen, fortovet eller rabatten aftenen før, vi henter det. Beholdere til papir/glas, pap, plast/småt metal/kartoner og haveaffald sættes ud til skel mod kørevej med håndtaget ud mod vejen. Beholdere til rest/mad må højst stå 5 meter fra kørevej (i henhold til kravene i bilag 2 i regulativet for husholdningsaffald). Det samme gælder den røde miljøkasse og posen med tekstilaffald.

Se her hvordan du pakker dit affald.

Generelt gælder det, at dit affald skal kunne håndteres af én person.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affaldet bliver hentet af 5 forskellige lastbiler. Det er derfor meget vigtigt, at du sorterer rigtigt og stiller de forskellige typer affald tydeligt adskilt fra hinanden.
 
Nogle bebyggelser afleverer affald og genbrugsmaterialer i containere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skraldemand der henter storskrald hos borger.

Vigtig meddelelse til kunder i Solrød og Stevns

Sidst i september/først i oktober vil kunder hos Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S modtage acontoregning for vandafledningsbidrag (2. rate 2022).

Betalingsfristen er den 1. november 2022.