Greve

Hvad sker der med dit affald

Her kan du se, hvad der sker med dit affald, når du har sorteret og afleveret det
 
 • Dagrenovation: Brændes. Energien bliver til el og varme.
 • Papir: Bruges til genbrugspapir eller cellulosefibre, som sælges til asfaltindustrien.
 • Glas og flasker: Hele flasker vaskes og genbruges direkte. Konservesglas og skår knuses og smeltes om.
 • Jern og metal: Smeltes om til nyt metal.
 • Haveaffald: Knuses, komposteres, beriges med næring og sælges som kompost eller afsættes som biobrændsel.
 • Bøger: Bøger køres til Tyskland og gennemgår en proces hvor clips, lim, plast, læder og tråde sorteres fra. Resten bliver genanvendt og lavet til toiletpapir.
 • Storskrald: Brændes (energien bliver til el og varme).
 • Pap: Bruges til genbrugspap.
 • Plast: Plast sendes til et sorteringsanlæg i Tyskland, hvor det sorteres efter type og smeltes om til "plast-pellets", som bruges i produktionen af ny plast.
 • Byjord: Jorden testes, renses og bruges til sidst i anlægsarbejder.
 • Rent tegl og mursten: Rent tegl og mursten sorteres, knuses og bruges i bygge- og anlægsprojekter.
 • Rent beton: Rent beton sorteres, knuses og bruges til underlag på veje.
 • Glaseret tegl og sanitet: Glaseret tegl og sanitet sorteres, knuses og genanvendes i produktionen af isoleringsmateriale. Det kan også bruges i produktionen af andre materialer, og ellers bliver det lagt på lager.
 • Ikke-brændbart til sortering (for eksempel Rockwool eller isoleringsmateriale): Det sorteres, knuses og genanvendes alt efter typen af affald.
 • Gips: Gips sorteres og bruges i forbindelse med jordbrug eller genanvendes til produktion af gips.
 • Sveller: Sorteres, knuses og bruges til produktion af varme.
 • Trykimprægneret træ: Knuses og køres til Tyskland, hvor det bliver brændt.
 • Rent træ: Rent træ bruges til produktion af nye spånplader.
 • Vinduesglas med træramme: Glasset smeltes om til nyt glas, og rammerne screenes for PCB. Dem der ikke indeholder PCB bruges til rent træ, og dem med brændes på anlæg, der er lavet til formålet.
 • Vinduesglas uden ramme: Glasset smeltes om til nyt glas.
 • Farligt affald: Genbruges, brændes eller deponeres forsvarligt, så de farlige stoffer ikke skader os selv eller miljøet.
 • Andet affald, som afleveres på MiljøCenter Greve: Mest muligt genbruges, det gælder blandt andet det meste bygningsaffald. Resten brændes (energien bliver til el og varme). En meget lille del (2-3%) deponeres på losseplads.

MiljøCenter Greve åbner for privatpersoner tirsdag den 31. marts med adgangsbegrænsning

MiljøCenter Greve åbner tirsdag den 31. marts med normal åbningstid fra 9.00 – 20.00 på alle ugens dage. Og som en ekstra service for virksomheder, vil der i en periode tillige være åbent fra 7.00 til 8.30 på hverdage.

Åbningen sker med adgangsbegrænsning
Vi kan maksimalt lukke 20 biler ind på pladsen ad gangen for at sikre, at der holdes den nødvendige afstand til hinanden.

For at minimere kødannelse er der på lige datoer kun adgang for borgere, hvis nummerplade slutter på et lige tal, og på ulige datoer er der kun adgang for borgere, hvis nummerplade slutter på et ulige tal.

På åbningsdagen den 31. marts er det dog undtagelsesvist biler, hvis nummerplade slutter med et lige tal, der har adgang. Herefter passer systemet fra den 1. april

Adgangsbegrænsningen vil i første omgang gælde til og med den 13. april.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal følges til enhver tid
Det er vigtigt, at alle på pladsen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Når I besøger pladsen, er det derfor vigtigt:

 • At I holder afstand
 • At affaldet er sorteret hjemmefra
 • At I følger de retningslinjer, I får oplyst ved besøget
 • At I kun kører på genbrugspladsen, hvis der er stort behov for det, og at I ikke er flere i bilen, end der er behov for til at læsse af
 • At I selv medbringer kost og skovl, hvis I har brug for det, da de er fjernet fra pladsen
 • Vær opmærksom på, at kundetoilettet er lukket
 • At I medbringer tålmodighed, da der kan blive kø for at komme ind

MiljøCenter Greve har fra den 14. marts været lukket for privatpersoner på baggrund af anbefalinger fra Kommunernes Landsforening i forbindelse med Covid 19-situationen.

Kommunernes Landsforening har nu ændret deres anbefalinger og giver grønt lys til, at landets genbrugspladser igen kan åbne.