Greve

Hvad sker der med dit affald

ARGO har i samarbejde med Vestforbrænding, ARC og AffaldPlus udarbejdet nogle film, der gør dig klogere på, hvad der sker med dit affald, når du afleverer det.

Se, hvad der sker med dit glas

Se, hvad der sker med dit pap
 
 
 • Restaffald: Forbrændes. Energien bliver til el og varme.


 • Madaffald: Bioforgasses og bliver til gas, gødning og en rest til forbrænding.


 • Papir: Bruges til genbrugspapir eller cellulosefibre.


 • Glas og flasker: Hele flasker vaskes og genbruges direkte. Konservesglas og skår knuses og smeltes om.


 • Jern og metal: Smeltes om til nyt metal.


 • Haveaffald: Knuses, komposteres, beriges med næring og sælges som kompost eller afsættes som biobrændsel.


 • Bøger: Bøger køres til Tyskland og gennemgår en proces hvor clips, lim, plast, læder og tråde sorteres fra. Resten bliver genanvendt og lavet til toiletpapir.


 • Storskrald: Brændes (energien bliver til el og varme).


 • Pap: Bruges til genbrugspap.


 • Plast: Plast sendes til et sorteringsanlæg i Tyskland, hvor det sorteres efter type og smeltes om til "plast-pellets", som bruges i produktionen af ny plast.


 • Byjord: Jorden testes, renses og bruges til sidst i anlægsarbejder.


 • Rent tegl og mursten: Rent tegl og mursten sorteres, knuses og bruges i bygge- og anlægsprojekter.


 • Rent beton: Rent beton sorteres, knuses og bruges til underlag på veje.


 • Glaseret tegl og sanitet: Glaseret tegl og sanitet sorteres, knuses og genanvendes i produktionen af isoleringsmateriale. Det kan også bruges i produktionen af andre materialer, og ellers bliver det lagt på lager.


 • Ikke-brændbart til sortering (for eksempel Rockwool eller isoleringsmateriale): Det sorteres, knuses og genanvendes alt efter typen af affald.


 • Gips: Gips sorteres og bruges i forbindelse med jordbrug eller genanvendes til produktion af gips.


 • Trykimprægneret træ: Knuses og køres til Tyskland, hvor det bliver brændt.


 • Rent træ: Rent træ bruges til produktion af nye spånplader.


 • Vinduesglas med træramme: Glasset smeltes om til nyt glas, og rammerne screenes for PCB. Dem der ikke indeholder PCB bruges til rent træ, og dem med brændes på anlæg, der er lavet til formålet.


 • Vinduesglas uden ramme: Glasset smeltes om til nyt glas.


 • Farligt affald: Genbruges, brændes eller deponeres forsvarligt, så de farlige stoffer ikke skader os selv eller miljøet.


 • Andet affald, som afleveres på MiljøCenter Greve: Mest muligt genbruges, det gælder blandt andet det meste bygningsaffald. Resten brændes (energien bliver til el og varme). En meget lille del (2-3%) deponeres på losseplads.