Greve

Hvad sker der med dit affald?


Hvad sker der med det affald, du sorterer til genanvendelse derhjemme og på genbrugspladsen?

 • Madaffald: Bioforgasses og bliver til gas, gødning og en rest til forbrænding.
 • Papir: Bruges til genbrugspapir eller cellulosefibre.
 • Glas og flasker: Hele flasker vaskes og genbruges direkte. Konservesglas og skår knuses og smeltes om.
 • Mad- og drikkekartoner: Papfibrene i mad- og drikkekartoner opløses, så de kan bruges igen.
 • Jern og metal: Sorteres efter type og smeltes om, så det kan bruges til nye produkter
 • Farligt affald: Genbruges, brændes eller deponeres forsvarligt, så de farlige stoffer ikke skader os selv eller miljøet.
 • Haveaffald: Knuses, komposteres, beriges med næring og sælges som kompost eller afsættes som biobrændsel.
 • Pap: Bruges til genbrugspap.
 • Plast: Plast sendes til et sorteringsanlæg i Tyskland, hvor det sorteres efter type. Herefter bliver det lavet om til granulat (små kugler). Det sælges videre som råmateriale, der indgår i produktionen af nye produkter. 
 • Tekstiler: Tekstiler sorteres efter fibrenes type og brugbarhed. De gode fibre kan genanvendes til f.eks. nyt tøj, mens de dårlige kan blive til klude i industrien, polstring i møbler og biler eller støjdæmpning i f.eks. vaskemaskiner.
 • Bøger: Bøger køres til Tyskland og gennemgår en proces hvor clips, lim, plast, læder og tråde sorteres fra. Resten bliver genanvendt og lavet til toiletpapir.
 • Byjord: Jorden testes, renses og bruges til sidst i anlægsarbejder.
 • Rent tegl og mursten: Rent tegl og mursten sorteres, knuses og bruges i bygge- og anlægsprojekter.
 • Rent beton: Rent beton sorteres, knuses og bruges til underlag på veje.
 • Glaseret tegl og sanitet: Glaseret tegl og sanitet sorteres, knuses og genanvendes i produktionen af isoleringsmateriale. Det kan også bruges i produktionen af andre materialer, og ellers bliver det lagt på lager.
 • Gips: Gips sorteres og bruges i forbindelse med jordbrug eller genanvendes til produktion af gips.
 • Trykimprægneret træ: Knuses og køres til Tyskland, hvor det bliver brændt.
 • Rent træ: Rent træ bruges til produktion af nye spånplader.
 • Vinduesglas med træramme: Glasset smeltes om til nyt glas, og rammerne screenes for PCB. Dem der ikke indeholder PCB bruges til rent træ, og dem med brændes på anlæg, der er lavet til formålet.
 • Vinduesglas uden ramme: Glasset smeltes om til nyt glas.
 • Ikke-brændbart til sortering (for eksempel stenuld eller andet isoleringsmateriale): Det sorteres, knuses og genanvendes alt efter typen af affald.
 
Slutteligt er der det affald, du indleverer som restaffald. Størstedelen af dit restaffald køres til forbrænding, men går faktisk ikke til spilde af den grund - energien bruges nemlig i mange tilfælde til at producere el og varme.
 
Det er kun en meget lille del af affaldet, som indsamles ved fortovsindsamling eller på genbrugspladsen, som deponeres på en losseplads. 
 
 
 
 
 

Kloaksystemet er presset efter flere dages regn

Vi modtager i øjeblikket mange henvendelser om vand på terræn, f.eks. i haver, grønne områder og villaveje.

Det er vigtigt, at du kun ringer til os, hvis du oplever, at der løber vand op eller ud af kloakker og brønde.

Vi takker for din forståelse.