Greve

Regulativ

Affaldsordningerne er fastlagt af Byrådet i Greve Kommunes "Regulativ for husholdningsaffald".
 
Regulativet er lovgrundlaget for affaldsordningerne i kommunen.
 
Som borger vil du normalt ikke have brug for at benytte regulativet.
 
I langt de fleste tilfælde vil du have større glæde af at benytte vejledningerne til regulativet, som du finder i menuen til venstre.
Skraldemand bærer en sort affaldssæk.