Greve

Virksomheder

Det er miljøafdelingen i Greve Kommune, der har ansvaret for
 
 • rådgivning og vejledning af virksomheder vedrørende affaldssortering mv.
 • anvisning af affald
 • tilsyn med virksomhedernes affaldssortering
 • opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr

Virksomheder må kun benytte MiljøCenter Greve, hvis de er tilmeldt og betaler gebyr for ordningen. Læs mere om tilmelding og gebyrer her. Kun tilmeldte biler med gyldigt virksomhedskort har adgang.

MiljøCenter Greve, Ventrupparken 16, 2670 Greve, telefon 70 27 05 50 (telefontid hverdage 08.00-16.00), greve@renonorden.dk.
 
 • Hverdage, weekender og helligdage  kl. 09.00-20.00
 • Lukket den 24., 25. og 31. december samt den 1. januar
Virksomheder har kun adgang med gyldigt virksomhedskort.
Virksomheder kan aflevere de affaldsfraktioner, som modtages på MiljøCenter Greve. Der gælder dog særlige regler vedrørende farligt affald (se nedenfor). MiljøCenter Greve modtager ikke dagrenovation. Affald skal afleveres i klare sække.
 
Du kan højst aflevere:
 • 2 tons affald om dagen pr. virksomhedskort
 • 1 kubikmeter ren jord pr. projekt
 
Du kan desuden aflevere farligt affald op til: 
 • 200 kg farligt affald pr. år pr. virksomhed. 
(Farligt affald er olie- og kemikalieaffald, eternitplader med/uden asbest samt trykimprægneret træ)
 
 • 10 hele eternitplader med/uden asbest om dagen pr. bil
Husk at bede om en kvittering når du afleverer farligt affald.

Du kan komme ind på MiljøCenter Greve med køretøjer, der vejer op til 3.500 kg i totalvægt. Derudover må du koble en trailer på.

På Greve Kommunes hjemmeside kan du læse mere om, hvordan du skal håndtere dit erhvervsaffald.

Har du spørgsmål til affaldssortering, erhvervsaffaldsgebyr eller andet vedrørende erhvervsaffald, skal du derfor kontakte miljøafdelingen i Greve Kommune på tlf. 43 97 94 48 eller natmil@greve.dk.

MiljøCenter Greve åbner for privatpersoner tirsdag den 31. marts med adgangsbegrænsning

MiljøCenter Greve åbner tirsdag den 31. marts med normal åbningstid fra 9.00 – 20.00 på alle ugens dage. Og som en ekstra service for virksomheder, vil der i en periode tillige være åbent fra 7.00 til 8.30 på hverdage.

Åbningen sker med adgangsbegrænsning
Vi kan maksimalt lukke 20 biler ind på pladsen ad gangen for at sikre, at der holdes den nødvendige afstand til hinanden.

For at minimere kødannelse er der på lige datoer kun adgang for borgere, hvis nummerplade slutter på et lige tal, og på ulige datoer er der kun adgang for borgere, hvis nummerplade slutter på et ulige tal.

På åbningsdagen den 31. marts er det dog undtagelsesvist biler, hvis nummerplade slutter med et lige tal, der har adgang. Herefter passer systemet fra den 1. april

Adgangsbegrænsningen vil i første omgang gælde til og med den 13. april.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal følges til enhver tid
Det er vigtigt, at alle på pladsen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Når I besøger pladsen, er det derfor vigtigt:

 • At I holder afstand
 • At affaldet er sorteret hjemmefra
 • At I følger de retningslinjer, I får oplyst ved besøget
 • At I kun kører på genbrugspladsen, hvis der er stort behov for det, og at I ikke er flere i bilen, end der er behov for til at læsse af
 • At I selv medbringer kost og skovl, hvis I har brug for det, da de er fjernet fra pladsen
 • Vær opmærksom på, at kundetoilettet er lukket
 • At I medbringer tålmodighed, da der kan blive kø for at komme ind

MiljøCenter Greve har fra den 14. marts været lukket for privatpersoner på baggrund af anbefalinger fra Kommunernes Landsforening i forbindelse med Covid 19-situationen.

Kommunernes Landsforening har nu ændret deres anbefalinger og giver grønt lys til, at landets genbrugspladser igen kan åbne.