Ændring af vandinstallation

Som privatkunde eller virksomhed skal du nedlægge dit vandstik, hvis det ikke skal bruges mere. Det skal du selv betale for.

Det er vigtigt, at stikledningen bliver ordenligt lukket af af hensyn til hygiejnen i vores ledningsnet. 

Det er altid KLAR Forsyning, der står for at lukke stikledningen, da det er vores ledningsnet. Efterfølgende sender vi regningen til dig.

Kloaksystemet er presset efter flere dages regn

Vi modtager i øjeblikket mange henvendelser om vand på terræn, f.eks. i haver, grønne områder og villaveje.

Det er vigtigt, at du kun ringer til os, hvis du oplever, at der løber vand op eller ud af kloakker og brønde.

Vi takker for din forståelse.