Sæt et kryds til forbrugervalg

Forbrugervalg 2021

Afstemning til forbrugervalg 2021 i Solrød Kommune er igang

I Solrød Kommune har tre kandidater valgt at stille op og er alle tre godkendt til valget. Valget afholdes elektronisk fra den 29. november til den 5. december 2021 (uge 48). Her skal der vælges to forbrugerrepræsentanter og en suppleant.

Du stemmer til forbrugervalg 2021 i Solrød Kommune via dette link: 

Vi offentliggør resultatet af valget i uge 50.

Kandidaterne til forbrugervalg i Køge, Greve og Stevns Kommuner er fundet

To kandidater har valgt at stille op til de respektive bestyrelser i henholdsvis Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S (fælles valg), Greve Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S.

Da antallet ikke overstiger det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges, er kandidaterne valgt direkte ind i bestyrelserne i henhold til valgregulativet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kandidater til forbrugervalget til Solrød Spildevand A/S:
Til Solrød Spildevand A/S har følgende kandidater meldt sig:

Naima Simring, Mette Oht Klitgaard og Michael P. Duncan-Bendix.

Valget afholdes elektronisk i uge 48, hvor der skal vælges to forbrugerrepræsentanter og en suppleant.

Forbrugerrepræsentanter til Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S (fælles valg)
Til Køge Vand A/S og Køge Afløb A/S har to kandidater meldt sig:

Christian Beck og Martin Hoffmann

Da antallet ikke overstiger det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges, får begge kandidater en plads i bestyrelsen uden, at vi afholder valg.
Tillykke til dem begge.

Forbrugerrepræsentanter til Greve Spildevand A/S:
Til Greve Spildevand A/S har to kandidater meldt sig:

Christian Beck og Knud Henning Nielsen.

Da antallet ikke overstiger det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges, får begge kandidater en plads i bestyrelsen uden, at vi afholder valg.
Tillykke til dem begge.

Forbrugerrepræsentanter til Stevns Spildevand A/S
Til Stevns Spildevand A/S har to kandidater meldt sig:

Anders Buchardt Møller-Hansen og Jan Østerskov Hansen.

Da antallet ikke overstiger det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges, får begge kandidater en plads i bestyrelsen uden, at vi afholder valg.
Tillykke til dem begge.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valget foregår elektronisk via computer, mobil eller tablet og starter den 29. november og slutter den 5. december (uge 48). Afstemningen foregår via en elektronisk valgportal, som du kan tilgå via et link, vi lægger ud, når valget går i gang den 29. november.

Boligejere:

Du kan som boligejer bruge dit NemID til at stemme ved forbrugervalget. Har du brug for hjælp, stiller vi en computer til rådighed på vores adresse (Vasebækvej 40, 4600 Køge) i åbningstiden. 

Hvis ikke du har mulighed for at bruge dit NemID til at stemme, kan du stemme ved hjælp af dit kundenummer ved at klikke på knappen 'adresse' i valgportalen. Du finder dit kundenummer på din seneste regning.

Hvis du ikke kan logge ind via NemID eller ved hjælp af din adresse, kan du også stemme ved hjælp af en stemmekode. Du rekvirerer en stemmekode via valgportalen ved at klikke på knappen 'stemmekode' og bestille din stemmekode. Når din anmodning om stemmekode er godkendt, vil du modtage stemmekoden i en e-mail. Deadline for at rekvirere en stemmekode er fredag den 3. december kl. 12.

Virksomheder og institutioner:

Du kan som virksomhed eller institution stemme via CVR-nummer til forbrugervalget, hvis du er tegningsberretiget. 

Lejere:

Du kan som lejer stemme via en stemmekode. Du rekvirerer en stemmekode via valgportalen ved at klikke på knappen 'stemmekode' og bestille din stemmekode. Når din anmodning om stemmekode er godkendt, vil du modtage stemmekoden i en e-mail. Deadline for at rekvirere en stemmekode er fredag den 3. december kl. 12.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boligejere

Alle der ejer en bolig, hvor de gør brug af ydelserne fra selskabet, kan stemme, når selskabet afholder forbrugervalg.

Det vil sige, at du har ret til at stemme, hvis du lejer din ejendom ud, men låner toilettet i ejendommen, bruger vand til at vande den tilhørende have eller på anden måde gør brug af ydelserne fra selskabet.

En bolig dækker over: et parcelhus, et rækkehus, et stuehus til landbrugsejendom, en etagebolig, en andelslejlighed, en ejerlejlighed, et sommerhus m.v.

Hver husstand har én stemme.

Virksomheder og institutioner

En virksomhed eller en institution, der aftager ydelser til eget forbrug, kan stemme, når selskabet afholder forbrugervalg. Hvert CVR-nr. har én stemme.

Ved virksomhed eller institution er der tale om ejendomme, der ikke alene bruges til beboelse.

Det kan for eksempel være: industri- og håndværksvirksomheder, skoler, hoteller, kirker, sportsanlæg, kontorer og ejendomme med bladet bolig og erhverv for eksempel landbrugsejendomme.

Lejere

Alle der lejer sig ind på en folkeregisteradresse i forsyningsområdet kan stemme, når selskabet afholder valg.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Den 1. september til den 22. oktober (uge 35-42) – Du kan stille op som kandidat
  • Senest uge 44 – Vi offentliggør kandidaterne
  • Den 29. november til den 5. december (uge 48) – Du kan stemme på en kandidat
  • I løbet af uge 50 – Vi offentliggør resultatet af valget  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle myndige personer kan stille op som kandidat til forbrugervalget - også dem, der ikke bor i vores forsyningsområder.

Det eneste krav for at stille op som kandidat er, at 10 myndige og fysiske personer skal skrive under på, at de støtter dig som kandidat. Disse personer kaldes stillere, og de skal bo i forsyningsområdet. En stiller kan hver især kun pege på én kandidat, og kan ikke pege på en person, som de bor sammen med.

Du kan godt stille op som forbrugerrepræsentant i mere end ét selskab. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forbrugerrepræsentanterne bliver valgt ind i bestyrelsen for en 4-årig periode fra 1. januar 2022. Repræsentanterne indgår i bestyrelsen på samme vilkår som de øvrige medlemmer. Det vil sige, at de har de samme rettigheder, pligter og ansvar. Bestyrelsen mødes cirka 5 gange om året.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her kan du finde valgregulativerne for KLAR Forsynings vand- og spildevandsselskaber. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her kan du finde vedtægterne for KLAR Forsynings vand- og spildevandsselskaber. 

De fire ejerkommuner har gennemført en evaluering af ejeraftalen, der omhandler en fælles ledelsesmodel for forsyningsselskaberne i KLAR Forsyning-samarbejdet.

I den forbindelse er der foreslået en justering af bestyrelseshonoraret i det enkelte vandselskab, så det årlige bestyrelseshonorar vil udgøre 4.500 kr. (i dag 2.333 kr.) med virkning fra 1. januar 2022.

Herudover er det foreslået, at det niende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlem varetager posten som bestyrelsens formand. Dette bestyrelsesmedlem varetager i dag posten som næstformand. 

Ovenstående forslag forventes færdigbehandlet i de fire ejerkommuner i efteråret 2021 og vil medføre en ændring af selskabernes vedtægter.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål: