Greve

Beskæring af beplantning

Tjek din hæk - så henter vi dit affald!
I sommerperioden opstår der jævnligt problemer med, at beplantningen langs villavejene ikke er beskåret tilstrækkeligt.

Når beplantningen hænger for langt ud over vejen, kan skraldebilen have svært ved at komme forbi. I værste fald kan vi ikke hente affaldet længere nede ad vejen.

Beskæringen er også vigtig for trafiksikkerheden generelt - eller hvis I skulle få behov for, at et udrykningskøretøj kan komme forbi.
Klip derfor din beplantning ned, så der er frit udsyn og fri adgang ned ad vejen.

Hvis din have vender ud til to veje, så husk at beskære mod begge veje.

Du kan finde reglerne om beskæring af beplantning, på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Skriv "beskæring af beplantning" i søgefeltet.

Kloaksystemet er presset efter flere dages regn

Vi modtager i øjeblikket mange henvendelser om vand på terræn, f.eks. i haver, grønne områder og villaveje.

Det er vigtigt, at du kun ringer til os, hvis du oplever, at der løber vand op eller ud af kloakker og brønde.

Vi takker for din forståelse.