Rent træ

  • Møbler og andet inventar af rent træ.
  • Brædder og lister – ikke imprægnerede og højst 1 meter lange i gennemsigtig plastpose<
  • Byggeaffald
  • Imprægneret træ

Kloaksystemet er presset efter flere dages regn

Vi modtager i øjeblikket mange henvendelser om vand på terræn, f.eks. i haver, grønne områder og villaveje.

Det er vigtigt, at du kun ringer til os, hvis du oplever, at der løber vand op eller ud af kloakker og brønde.

Vi takker for din forståelse.