Greve

Sådan pakker du dit affald

Papir
Papir til genbrug lægger du i det største rum i den grå papir- og glasbeholder. Beholderen stilles til rådighed af KLAR Forsyning.

Batterier
Batterier lægger du i en klar plastpose på låget på den grå papir- og glasbeholder. Husk at slå en knude på posen.

Glas og flasker
Glas og flasker lægger du i det mindste rum i den grå papir- og glasbeholder. Beholderen stilles til rådighed af KLAR Forsyning.

Pap
Pap kan lægges i den sorte beholder, som i den gamle ordning var en papirbeholder. Du har også mulighed for at få udleveret en ny større beholder til pap af KLAR Forsyning. Har du valgt ikke at have en beholder til pap, kan du bundte det med sejlgarn, samle det i en papkasse eller i gennemsigtige sække, du selv køber. Fra 1. januar 2022 blive det obligatorisk at sortere pap i beholder. Det kan du læse mere om her. 

Metal
Øldåser, sodavandsdåser og andet småt metal lægger du i gennemsigtige sække, som du selv køber. Luk venligst poserne med dåser, da dåserne ellers flyver rundt på vejen. Stort metal stiller du blot på jorden.

Haveaffald – blade og græs
Blade og græs lægger du i papirsække til haveaffald eller i en grøn affaldsbeholder. Du skal selv købe sække eller beholder. Du kan finde krav til beholdere her. Læs mere om haveaffald

Haveaffald – grene
Grene afleverer du i bundter med sejlgarn af naturmateriale omkring. Grenene må højst være 10 centimeter i diameter. Bundterne må højst være 1,5 meter i længden og 0,5 meter i diameter.

Elektronik
Småt elektronik lægger du i gennemsigtige plastsække, som du selv køber. Stort elektronik stiller du blot på jorden.

Brændbart
Småt brændbart lægger du i gennemsigtige plastsække, som du selv køber. Stort brændbart stiller du blot på jorden. Store ting skal skilles ad.

Ikke-brændbart
Småting afleverer du i gennemsigtige plastsække, som du selv køber. Store ting stiller du blot på jorden.

Rent træ
Ting af rent træ stiller du blot på jorden. Store ting skal skilles ad.

Plast 
Småting afleverer du i gennemsigtige plastsække, som du selv køber. Store ting stiller du blot på jorden.

 
 
 
 

Kloaksystemet er presset efter flere dages regn

Vi modtager i øjeblikket mange henvendelser om vand på terræn, f.eks. i haver, grønne områder og villaveje.

Det er vigtigt, at du kun ringer til os, hvis du oplever, at der løber vand op eller ud af kloakker og brønde.

Vi takker for din forståelse.