Greve

Anmeldepligt for bygge- og anlægsaffald

Byggeaffald kan indeholde PCB og andre farlige stoffer, som er skadelige for mennesker og miljø.
 
Derfor har du næsten altid pligt til at anmelde dit byggeaffald til kommunen.
 
Frist for anmeldelse
Kommunen skal have modtaget din anmeldelse senest 2 uger inden, du begynder at rive ned eller renovere.
 
Anmeldepligten gælder både for ”Gør-det-selv folk”, håndværkere og andre professionelle bygherrer.
 
Du kan læse mere om anmelderpligt på Greve Kommunes hjemmeside:
En hammer, ophuggede fliser og et par mandefødder.
En gravemaskine der flytte murbrokker og andet byggeaffald.

Kloaksystemet er presset efter flere dages regn

Vi modtager i øjeblikket mange henvendelser om vand på terræn, f.eks. i haver, grønne områder og villaveje.

Det er vigtigt, at du kun ringer til os, hvis du oplever, at der løber vand op eller ud af kloakker og brønde.

Vi takker for din forståelse.