Køge

ISO certificeringer

KLAR FORSYNING har høj fokus på drikkevandssikkerhed.

Drikkevandet i forsyningsområdet bliver produceret og er certificeret efter kravene i den internationale fødevarestandard ISO 22000.

KLAR Forsyning værner også om miljøet og er ISO 14001 certificeret.

Vi tilstræber en bæredygtig og sikker forsyning til kunderne ved:

 • Forebyggelse frem for brandslukning
 • Gennemførelse af løbende forbedringer
 • Opfyldelse af lovkrav, kommunale bestemmelser og hensigtserklæringer
 • En høj grad af medarbejderinddragelse.

Ud fra vores miljøpolitik, har vi defineret følgende målsætninger:

Driftssikkerhed:

 • Begrænse antallet af driftsstop inden for hver forsyningsområde

 Ressourceforbrug:

 • At der hvert år og indenfor hvert forsyningsområde gennemføres dokumenterede forbedringer

Energiforbrug:

 • At der hvert år og indenfor hvert forsyningsområde gennemføres dokumenterede forbedringer

For begge certifikater gælder, at der bliver lavet en årlig kontrolopfølgning samt en recertificering hvert 3. år. Begge dele forestås af et akkrediteret certificeringsorgan.

Certificering - Fødevaresikkerhed

Certificering - Miljø

MiljøCenter Greve åbner for privatpersoner tirsdag den 31. marts med adgangsbegrænsning

MiljøCenter Greve åbner tirsdag den 31. marts med normal åbningstid fra 9.00 – 20.00 på alle ugens dage. Og som en ekstra service for virksomheder, vil der i en periode tillige være åbent fra 7.00 til 8.30 på hverdage.

Åbningen sker med adgangsbegrænsning
Vi kan maksimalt lukke 20 biler ind på pladsen ad gangen for at sikre, at der holdes den nødvendige afstand til hinanden.

For at minimere kødannelse er der på lige datoer kun adgang for borgere, hvis nummerplade slutter på et lige tal, og på ulige datoer er der kun adgang for borgere, hvis nummerplade slutter på et ulige tal.

På åbningsdagen den 31. marts er det dog undtagelsesvist biler, hvis nummerplade slutter med et lige tal, der har adgang. Herefter passer systemet fra den 1. april

Adgangsbegrænsningen vil i første omgang gælde til og med den 13. april.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal følges til enhver tid
Det er vigtigt, at alle på pladsen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Når I besøger pladsen, er det derfor vigtigt:

 • At I holder afstand
 • At affaldet er sorteret hjemmefra
 • At I følger de retningslinjer, I får oplyst ved besøget
 • At I kun kører på genbrugspladsen, hvis der er stort behov for det, og at I ikke er flere i bilen, end der er behov for til at læsse af
 • At I selv medbringer kost og skovl, hvis I har brug for det, da de er fjernet fra pladsen
 • Vær opmærksom på, at kundetoilettet er lukket
 • At I medbringer tålmodighed, da der kan blive kø for at komme ind

MiljøCenter Greve har fra den 14. marts været lukket for privatpersoner på baggrund af anbefalinger fra Kommunernes Landsforening i forbindelse med Covid 19-situationen.

Kommunernes Landsforening har nu ændret deres anbefalinger og giver grønt lys til, at landets genbrugspladser igen kan åbne.