Køge

ISO certificeringer

KLAR FORSYNING har høj fokus på drikkevandssikkerhed.

Drikkevandet i forsyningsområdet bliver produceret og er certificeret efter kravene i den internationale fødevarestandard ISO 22000:2018.

KLAR Forsyning værner også om miljøet og er ISO 14001:2015 certificeret.

Vi tilstræber en bæredygtig og sikker forsyning til kunderne ved:

  • Forebyggelse frem for brandslukning
  • Gennemførelse af løbende forbedringer
  • Opfyldelse af lovkrav, kommunale bestemmelser og hensigtserklæringer
  • En høj grad af medarbejderinddragelse.

Ud fra vores miljøpolitik, har vi defineret følgende målsætninger:

Driftssikkerhed:

  • Begrænse antallet af driftsstop inden for hver forsyningsområde

 Ressourceforbrug:

  • At der hvert år og indenfor hvert forsyningsområde gennemføres dokumenterede forbedringer

Energiforbrug:

  • At der hvert år og indenfor hvert forsyningsområde gennemføres dokumenterede forbedringer

For begge certifikater gælder, at der bliver lavet en årlig kontrolopfølgning samt en recertificering hvert 3. år. Begge dele forestås af et akkrediteret certificeringsorgan.

Certificering - Fødevaresikkerhed

Certificering - Miljø

 
 

Kloaksystemet er presset efter flere dages regn

Vi modtager i øjeblikket mange henvendelser om vand på terræn, f.eks. i haver, grønne områder og villaveje.

Det er vigtigt, at du kun ringer til os, hvis du oplever, at der løber vand op eller ud af kloakker og brønde.

Vi takker for din forståelse.