Derfor stiger gebyret for affaldshåndtering i Greve Kommune

Det bliver dyrere at få håndteret sit affald, når Greve Kommunes nye affaldsordning træder i kraft. KLAR Forsyning håber dog, at borgerne vil tage godt imod den nye ordning, der en nødvendig investering i miljøet.

I løbet af de næste par dage modtager borgerne i Greve deres ejendomsskattebillet, og her fremgår det, at gebyret for affaldshåndtering stiger med 851,13 kr. om året for en husstand med egne beholdere, når Greves nye affaldsordning træder i kraft 1. maj 2020.

Det er KLAR Forsyning, der står for affaldshåndteringen i Greve Kommune, og de er flere gange stødt på spørgsmålet: Hvorfor koster det så meget at sortere mere?

”Vi har flere gange fået spørgsmålet, og vi kan godt forstå, at folk synes, at det er en høj stigning, men det koster altså mere, når man skal sortere mere, hvilket vi er nødt til. Vi har nogle EU-krav, som vi skal leve op til på affaldsområdet, og samtidig har vi alle en interesse i at passe på miljøet, så jeg håber alligevel, at folk vil tage godt imod den nye ordning”, siger Jesper Koziara, der er teknisk direktør i KLAR Forsyning.

Derfor koster den nye ordning mere
Jesper Koziara forklarer, at prisstigningen primært skyldes, at borgerne nu skal have hentet flere forskellige typer af affald. Det betyder, at der er brug for nye skraldebiler med flere rum for at sikre, at affaldet ikke bliver blandet igen.

Ordningen medfører også et behov for nye beholdere, og samtidig koster det mere at aflevere materiale til genanvendelse end at sende det til forbrænding.

Stigningen afspejler samtidig, at det bliver lidt dyrere for borgerne i Greve at benytte MiljøCenter Greve, da samarbejdet med Solrød Kommune vedrørende genbrugspladsen ikke er blevet forlænget og udløber 1. maj 2020. Herefter er det alene borgere i Greve, der kan benytte MiljøCenter Greve.

”Økonomien på affaldsområdet skal hvile i sig selv. Det betyder, at KLAR Forsyning ikke må tjene på den nye ordning, og prisstigningen er udtryk for de faktiske udgifter, vi har. Vi håber, at folk vil se stigningen som en nødvendig investering i vores miljø”, siger Jesper Koziara.

Fakta

  • For at leve op til EU’s krav til genanvendelse, skal Danmark genanvende 50 % af husholdningsaffaldet senest i 2022.
  • Når den nye ordning træder i kraft i Greve skal alle sortere deres husholdningsaffald i rest- og madaffald. Derudover skal man sortere glas, plast, pap og papir.
  • Du kan læse meget mere om den nye ordning på klarforsyning.dk/affald eller følge facebookside facebook/KLARtilsortering.com
  • Alle vil modtage mere information om ordningen, og hvordan man skal sortere i forbindelse med, at de nye beholdere køres ud i perioden februar til april 2020.