Forbrugerrepræsentanterne til vand- og spildevandsselskaberne i Køge er fundet

Forbrugervalget 2021 for Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S (fælles valg) er nu afsluttet, og de to forbrugerrepræsentanter, som indtræder i bestyrelsen fra 1. januar 2022, er fundet.

KLAR Forsyning har i år afholdt forbrugervalg 2021 på vegne af vandselskaberne i forsyningssamarbejdet. Fra den 1. september til 22. oktober 2021 kunne interesserede stille op som kandidat til forbrugervalg 2021.

Her valgte to kandidater at stille op til bestyrelsen i Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S; Christian Beck og Martin Hoffmann.

Kandidater valgt direkte ind

Da antallet af kandidater ikke overstiger det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges til bestyrelsen i Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S, er de to kandidater valgt direkte ind i bestyrelsen i henhold til valgregulativet.

Både Christian Beck og Martin Hoffmann er stillet op som kandidat til bestyrelsen i Køge Afløb A/S og Køge Vand A/S for første gang.

”Bestyrelsen for vand- og spildevandsselskaberne i Køge har ansvaret for at udstikke den fremtidige retning - og den retning kan de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer være med til at præge. Jeg ser frem til samarbejdet med de forbrugervalgte om selskabets udvikling”, siger adm. direktør i KLAR Forsyning, Line Hollesen.

Forbrugerrepræsentanterne indgår i bestyrelsen fra 1. januar 2022 på lige vilkår med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Du kan se en præsentation af forbrugerrepræsentanterne på klarforsyning.dk/forbrugervalg2021.

 

Pressemeddelelse udsendt 14/12-21

 
 
 
 
 
 
 

Kloaksystemet er presset efter flere dages regn

Vi modtager i øjeblikket mange henvendelser om vand på terræn, f.eks. i haver, grønne områder og villaveje.

Det er vigtigt, at du kun ringer til os, hvis du oplever, at der løber vand op eller ud af kloakker og brønde.

Vi takker for din forståelse.