Kloakering i Strøby Egede bliver yderligere forsinket

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen om regnvandsbassinet ved Åstræde trækker ud, og dermed vil gennemførelsen af den samlede spildevandsplan for Strøby Egede blive mindst to et halvt år forsinket. KLAR Forsyning har et forsigtigt håb om at komme i gang med etape to i foråret 2017.

”Lige nu håber vi, at vi kan komme i gang med etape to af arbejdet med at adskille spildevand og regnvand i kloaksystemet til foråret, men alt afhænger af Natur- og Miljøklagenævnet. Under alle omstændigheder vil gennemførelsen af spildevandsplanen for Strøby Egede blive flere år forsinket. Vi har ingen indflydelse på forløbet og kan kun krydse fingre”, lyder det fra den tekniske direktør i KLAR Forsyning, Jesper Koziara, når han skal give en status over processen med kloakeringen af Strøby Egede.

Ifølge Stevns Kommunes spildevandsplan 2012-2020 skulle etape to af opdelingen af kloaksystemet være sat i gang tilbage i efteråret 2014. Men processen er indtil videre gået i stå på grund af uenighed om betingelserne for en overdragelse af engområdet for enden af Åstrædet, hvor der ifølge planen skal anlægges et regnvandsbassin.

En uenighed, der har medførte, at ejeren af engområdet har klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over Stevns Kommunes afgørelser i sagen.

”Bassinet skal opsamle regnvand fra store dele af Strøby Egede, så vi kan ikke komme videre med kloakeringen, før bassinet er etableret, og det må vi ikke gå i gang med, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet en afgørelse”, forklarer Jesper Koziara.

Håber på en afgørelse sidst på året
Jesper Koziara har for nylig været i kontakt med nævnet, og den seneste melding går på, at sagen muligvis kan være behandlet inden jul – og det giver anledning til forsigtig optimisme.

”Hvis vi inden nytår får en afgørelse, der falder ud til vores fordel, kan vi komme i jorden i det tidlige forår. Men intet er sikkert, for ud over almindeligt tidspres i Natur- og Miljøklagenævnet er nævnet også blandt de statslige organisationer, der skal flyttes ud fra København, og det bruger de en del ressourcer på ved siden af sagsbehandlingen”, udtaler Jesper Koziara.

Hvis arbejdet med etape to kan gå i gang til foråret, vil den samlede spildevandsplan strække sig til 2022-23 i stedet for til 2020, som det var planlagt i Stevns Kommunens oprindelige spildevandsplan.

Jesper Koziara vurderer, at det ikke vil være muligt at indhente tidsplanen i det resterende forløb.

”Det ville blive en for stor mundfuld økonomisk, hvis vi skulle forsøge at indhente den tabte tid, for vi har også andre projekter, som vi skal prioritere i den periode. Samtidig skal vi også tage højde for, hvor meget gravearbejde vi kan lave i området på samme tid uden at genere borgerne mere end højst nødvendigt. Derfor er det ikke realistisk at indhente det tabte”, forklarer KLAR Forsynings tekniske direktør.

Yderligere oplysninger:
Jesper Koziara, teknisk direktør, KLAR Forsyning – 29 60 85 75

Vi har travlt på telefonen i dag

Vi får mange henvendelser på telefonen i dag. Derfor kan der være lidt ventetid, hvis du forsøger at ringe. 
 
Husk, at du altid er velkommen til at sende os en mail til klar@klarforsyning.dk. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. 
 
Vi beklager ulejligheden og håber på din tålmodighed.