Naturskøn regnrende minimerer risikoen for oversvømmelser ved Cirkelhuset

KLAR Forsyning ser altid gerne, at løsninger til håndtering af regnvand er med til at forskønne lokalområder.

KLAR Forsyning har afsluttet et større projekt ved Ølsemagle i det nordlige Køge. Regnvandssystemet i området er blevet bedre rustet til at tage imod større mængder af regn, og risikoen for lokale oversvømmelser er derfor blevet mindre.

I området er der anlagt en 400 meter lang rende med planter i bunden og et rekreativt udtryk, der kan opsamle og rense regnvand. Derved skånes kloakkerne for en stor del af det vand, der falder under for eksempel et skybrud.

I bunden af regnrenden er der lagt et jordlag med et højt indhold af jern. Dette jordlag er med til at rense vandet til glæde for miljøet og naturen inden, det ledes ud til Snogebækken og videre til lagunen.

Fokus på rekreative løsninger
KLAR Forsyning udfører hvert år mange projekter, der har til formål at reducere risikoen for lokale oversvømmelser i både Køge, Greve, Solrød og Stevns kommuner.

Forsyningsselskabet ser altid gerne, at deres projekter kan bidrage med noget ekstra til lokalområdet.

”Formålet med vores arbejde er selvfølgelig først og fremmest at håndtere regnvandet og minimere risikoen for oversvømmelser, men når vi har mulighed for det, ser vi også gerne, at vores projekter er med til at forskønne det område, vi arbejder i. Det synes jeg bestemt er tilfældet her, hvor vi har tænkt meget over både udformningen af grøften samt beplantningen. Det er rigtig dejligt, når vi kan få det hele til at gå op i en højere enhed”, siger Frands Søbjerg Hansen, der er chef for Plan & Anlæg i KLAR Forsyning og tilføjer, at han glæder sig til at se området, når planterne rigtig har fået fat.