Nu tester KLAR Forsyning også for coronavirus i spildevandet

Nu indsender KLAR Forsyning sine første spildevandsprøver til test for coronavirus. Analyseresultaterne hjælper Statens Serum Institut med at følge udviklingen af coron­avirus i Danmark – og kan give tidligt varsel ved større udbrud i lokalområder.

Billede fra Køge-Egnens Renseanlæg som forestiller en mand, der kigger ud over et bassin med spildevand

Billede fra Køge-Egnens Renseanlæg

Over sommeren har Statens Serum Institut (SSI) testet for coronavirus i spildevandet fra udvalgte rensningsanlæg og pumpestationer over hele landet. Gennem spildevandet kan man nemlig se, hvor høj spredningen er af coronavirus i et specifikt lokalområde.

Nu udvides ordningen til at omfatte en langt større andel af de mange rensningsanlæg og pumpestationer i Danmark – og her er KLAR Forsyning, som håndterer spildevandet i Køge, Greve, Solrød og Stevns kommune, selvfølgelig med.

”Kernen i alt det, vi arbejder med i KLAR Forsyning, er sundhed og miljø. Derfor bakker vi naturligvis også op om den nye opgave, Statens Serum Institut har bedt om vores hjælp til. For den handler jo i allerhøjeste grad om folkesundheden”, siger Line Hollesen, adm. direktør i KLAR Forsyning.

KLAR Forsyning har allerede indsendt de første prøver fra Borup og Køge-Egnens Renseanlæg i Køge Kommune og Mosede Renseanlæg i Greve Kommune. I denne uge bliver der også indsendt prøver fra Solrød Renseanlæg i Solrød Kommune samt Strøby Ladeplads og Store Heddinge Renseanlæg i Stevns Kommune.

Tidlige tegn i spildevandet

KLAR Forsyning sender deres spildevandsprøver til miljølaboratoriet Eurofins, som har ansvaret for at håndtere og analysere spildevandsprøverne for Statens Serum Institut. Og der er en grund til, at det netop er spildevandet, man har valgt at fokusere på.

”Der ligger meget viden om vores adfærd i spildevandet – nok mere, end hvad de fleste lige tror. Det vi indtager, de produkter vi bruger samt vores generelle livsstil kan spores i spildevandet. Selvfølgelig kan vi ud fra spildevandet ikke aflæse noget konkret om bestemte husstande, men vi kan sige noget generelt om et lokalområde”, siger Line Hollesen, adm. direktør i KLAR Forsyning.

Frossent spildevand fra Solrød satte skub i forskningen

Metoden, der bliver brugt til at undersøge spildevandet for coronavirus, er udarbejdet af miljølaboratoriet Eurofins. En metode, KLAR Forsyning har bidraget til at udvikle ved at stille frosne spildevandsprøver til rådighed for Eurofins.

”I det sene forår 2020 - da Eurofins stadig var i gang med at udvikle metoden til at teste spildevand for coronavirus - fandt laboratoriet tydelige tegn på coronavirus i en nedfrossen spildevandsprøve fra Solrød Renseanlæg taget den 23.-24. februar 2020. Og det var faktisk på baggrund af den prøve fra Solrød, at Eurofins kunne konkludere, at coronavirus havde været i omløb i Danmark flere dage før det første officielle coronatilfælde den 27. februar 2020”, siger Line Hollesen, adm. direktør i KLAR Forsyning. 

Den nationale spildevandsovervågning kan følges inde på Statens Serum Instituts (SSI) hjemmeside, som opdateres hver torsdag.

 

FAKTA

  • KLAR Forsynings spildevandsprøver indsendes til analyse hos Eurofins, som sender resultaterne til SSI. De første prøver indsendes løbende:
    • I uge 36 er de første prøver fra Borup og Køge-Egnens Renseanlæg i Køge Kommune er sendt afsted.
    • I uge 37 er de første prøver fra Mosede Renseanlæg i Greve Kommune sendt afsted.
    • I uge 38 er de første prøver fra Solrød Renseanlæg i Solrød Kommune samt Strøby Ladeplads og Store Heddinge Renseanlæg i Stevns Kommune sendt afsted.

 

  • KLAR Forsyning fortsætter med at indsende spildevandsprøver så længe, Statens Serum Institut (SSI) vurderer det nødvendigt. Foreløbigt er der ikke sat en slutdato.

 

 

Nyhed publiceret 20. september 2021