Ny plan for separatkloakering af Strøby Egede

KLAR Forsyning kan nu fremlægge en plan for det videre forløb for separatkloakering af Strøby Egede.

To nye tillæg til spildevandsplanen for Stevns Kommune har gjort det muligt for KLAR Forsyning at udarbejde en plan for det videre arbejde med at anlægge regnvandsbassiner og forny kloaksystemet i Strøby Egede.

KLAR Forsyning forventer at få godkendt de nødvendige udledningstilladelser i løbet af efteråret, hvor arbejdet med at anlægge to nye regnvandsbassiner i Solgårdsparken og et i Nimgården kort tid efter kan starte op.

Arbejdet med at separatkloakere foregår i etaper, og KLAR Forsyning har nu udarbejdet en plan for etape 2 og 3, mens de stadig arbejder på en plan for de resterende områder i Strøby Egede.

”Vi er rigtig glade for, at det nu lader til, at vi kan starte projektet op igen. Vi mangler den endelige godkendelse af de nødvendige udledningstilladelser, men hvis alt går vel, kan vi begynde at anlægge regnvandsbassiner til efteråret, og i 2021 kan vi gå videre med at separatkloakere”, siger Jesper Koziara, der er teknisk direktør i KLAR Forsyning.

De borgere, der vil blive direkte berørt af arbejdet, vil få mere information, når der ligger en konkret tidsplan for, hvornår arbejdet med at separatkloakere starter op i deres område.

”Kommunikation er et fokuspunkt i projektet, og alle, der bliver direkte berørt af vores arbejde, vil i god tid modtage et informationsbrev, ligesom vi vil afholde et informationsmøde, hvor borgerne kan få svar på de spørgsmål, de har”, fortæller Jesper Koziara.

Mindre risiko for oversvømmelser
Projektet har til formål at minimere risikoen for oversvømmelser i Strøby Egede og skal samtidig bidrage til en god badevandskvalitet.

Kloaksystemet skal udvides, så der fremover er et rør til regnvand og et rør til spildevand, og samtidig skal der anlægges regnvandsbassiner, der kan opsamle regnvandet, når det regner kraftigt.

”Det er afgørende, at vi udvider det eksisterende kloaksystem, så det bliver bedre rustet til at tage imod de stigende mængder af regn, som vi oplever. Samtidig anlægger vi regnvandsbassiner, der kan opsamle regnvandet for yderligere at minimere risikoen for lokale oversvømmelser i Strøby Egede”, siger Jesper Koziara.

Placeringen af bassiner har været en udfordring
I 2013 blev etape 1 udført, men efterfølgende har projektet ligget stille, da det udvalgte område til et regnvandsbassin ved Åstræde, blev afvist efter behandlingen af en klage til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det har ikke været muligt at komme videre med projektet, før der var fundet et nyt område til placeringen af regnvandsbassinet, og det har været en udfordring.

Udfordringen blev løst for en del af Strøby Egede, da de to tillæg til spildevandsplanen blev godkendt og gjorde det muligt at placere to bassiner i Solgårdsparken.

”Det har taget tid, men vi er rigtig glade og optimistiske i forhold til den plan vi nu har udarbejdet for det videre forløb. Det er dejligt, at vi nu har fundet en placering til regnvandsbassinerne, så vi kan komme videre med projektet”, siger Jesper Koziara.

 
 

Kloaksystemet er presset efter flere dages regn

Vi modtager i øjeblikket mange henvendelser om vand på terræn, f.eks. i haver, grønne områder og villaveje.

Det er vigtigt, at du kun ringer til os, hvis du oplever, at der løber vand op eller ud af kloakker og brønde.

Vi takker for din forståelse.