PFAS: Vores drikkevand overholder alle vandkvalitetskrav

Drikkevandet fra KLAR Forsyning overholder stadig de nye og skærpede krav til en gruppe af såkaldte PFAS-stoffer (herunder PFOS), der blev indført af sundhedsmyndighederne i sommeren 2021.

Trappen inden i Køge Vandtårn, hvor der står en person og kigger op

Der er i denne tid rigtig meget fokus på fund af de giftige PFAS-forbindelser i drikkevandet rundt omkring i Danmark.

Vi følger naturligvis også udviklingen tæt i KLAR Forsyning, og får løbende taget analyser af drikkevandet i vores forsyningsområde, så du fortsat kan drikke vandet fra hanen med ro i sindet.

Vi analyserer løbende drikkevandet for PFAS

I KLAR Forsyning foretager vi løbende analyser af det vand, som Køge Vand A/S pumper op ved boringerne og leverer fra vores to vandværker til kunderne.

I vores analyser holder vi særligt øje med forekomsten af en lang række stoffer, heriblandt de såkaldte PFAS-stoffer. PFAS-stoffer er en fællesbetegnelse for en lang række syntetisk fremstillet flourstoffer, som bl.a. kan findes i brandslukningsskum og imprægnering. PFAS-stofferne er meget svære at nedbryde og ophobes derfor i miljøet.

Vores analyseprogram følger kravene i drikkevandsbekendtgørelsen, hvilket betyder, at vi årligt udtager 12 drikkevandsprøver fra henholdsvis vores vandværker, Fruedal og Køge Vandværk, og hos udvalgte kunder.

For vores drikkevandsboringer er kravet, at vi skal analysere for PFAS-stoffer hvert tredje år. Det er aftalt med Køge Kommune, at der bliver udtaget prøver fra boringer, som befinder sig inden for samme område, på forskellige tidspunkter inden for den treårige periode.

Ingen fund af PFAS i drikkevandet over grænseværdien

Vi har ikke tidligere fundet overskridelser i vores analyser for PFAS i drikkevandet fra vandværkerne og ude hos kunderne – heller ikke efter sundhedsmyndighederne skærpede kravene til PFAS i sommeren 2021 yderligere og sænkede grænseværdien for PFAS-stoffer til 0,002 mikrogram/liter.

En enkelt analyse af drikkevandet fra Køge Vandværk i foråret 2022 viste indhold af PFAS-stoffet PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre), som ifølge analysen blev målt til at ligge på grænseværdien 0,0001 mikrogram/liter. En efterfølgende analyse hos en kunde kunne dog ikke påvise fundet.

Du kan se vores seneste analyser af drikkevandet her: Analyser af vandets kvalitet

 

 

 

 

Vigtig meddelelse til kunder i Solrød og Stevns

Sidst i september/først i oktober vil kunder hos Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S modtage acontoregning for vandafledningsbidrag (2. rate 2022).

Betalingsfristen er den 1. november 2022.