Renovering af udløbsrør minimerer risikoen for oversvømmelser i Greve

KLAR Forsyning har nu afsluttet arbejdet med at renovere et udløbsrør ved Åmosevej.

Renoveringen af det udløbsrør, der aktiveres, når vandet står høj i Streget, er med til at minimere risikoen for oversvømmelser i området. Det forklarer Birgit Brødsgaard, der er projektleder i KLAR Forsyning.

”Vi har i forbindelse med arbejdet monteret anordninger, der sikrer, at vej- og overfladevand kan ledes ud i Køge Bugt, selv når vandet i bugten står højt, og samtidig sikrer, at udledningsrøret ikke stopper til. Det betyder, at vi lettere kan komme af med vandet fra området ved Birkedalen og på Strandvejen”, forklarer Birgit Brødsgaard.

Hun fortæller, at der som en del af projektet også er monteret kontraklapper, der skal forhindre, at havvandet kan løbe ind i røret, når vandstanden i Køge Bugt er høj. Det giver en ekstra sikkerhed i forhold til at forebygge oversvømmelser i området.

Beboerne slipper for larmende pumper
Før renoveringen blev gennemført måtte KLAR Forsyning jævnligt rykke ud for at spule tang og sand ud af udløbsrøret.

Beboerne i området blev ofte generet af larmen fra de pumper, som forsyningen satte op for at spule røret.

Det problem er nu løst i forbindelse med renoveringen.

”Vi brugte for meget tid og for mange ressourcer på at spule røret, der med jævne mellemrum blev stoppet til, og vi generede beboerne i området med larmen fra pumperne. Derfor er vi på mange måder rigtig glade for, at arbejdet nu er gennemført, så vi ikke længere skal rykke ud for at spule røret, der nu er selvrensende”, siger Birgit Brødsgaard.