Slimminge Renseanlæg er nu nedlagt

Nedlæggelsen af renseanlægget i Slimminge vil give besparelser og være til gavn for miljøet. 

Slimminge Renseanlæg var gammelt og udtjent, og det ville kræve mange ressourcer at renovere det, hvis det skulle holdes i drift. 

Derfor besluttede KLAR Forsyning, at anlægget skulle nedlægges.

Spildevandet skal nu renses på Køge Egnens Renseanlæg, og forsyningsselskabet begyndte derfor at lægge nye rør i august, der kan transportere spildevandet fra Slimminge til Køge.

Arbejdet blev færdigt i december sidste år, nu er de nye rør taget i brug, og Slimminge Renseanlæg er officielt nedlagt.

I løbet af de næste par måneder bliver anlægget ombygget til forsinkelsestanke, der opsamler og håndterer regnvand, når det regner kraftigt og sikrer området mod oversvømmelser.

Miljø er en mærkesag for KLAR Forsyning
Udover økonomi har miljøhensyn spillet en stor rolle i beslutningen.

”Miljømæssigt har det givet rigtig god mening at nedlægge Slimminge Renseanlæg. Det var et gammelt anlæg, og det betyder, at det var baseret på en ældre renseteknik. Ved nu at lede spildevandet til Køge Egnens Renseanlæg opnår vi et bedre resultat, da anlægget gør brug af en nyere og bedre teknik, der optimerer rensningen. Det er en god gevinst for miljøet”, siger Jesper Koziara, der er teknisk direktør i KLAR forsyning.

Arbejder mod at blive energineutrale
En anden fordel er, at KLAR Forsyning nu kan producere energi ud af spildevandet fra Slimminge.

”Vi arbejder frem mod at blive energineutrale. Det vil sige, at vi har et mål om selv at producere al den energi, der skal bruges til at holde Køge Egnens Renseanlæg kørende. Det gør vi ved at omsætte det slam, der er et restprodukt fra rensningen, til energi. Ved at vi nu også får spildevand og dermed slam ind fra Slimminge-området, når vi tættere på målet”, forklarer Jesper Koziara.

KLAR Forsyning producerer i øjeblikket selv ca. 75 % af den energi, der bruges på Køge Egnens Renseanlæg.