Snart kan du stille op som kandidat til supplerende forbrugervalg i Stevns Spildevand

Interesserer du dig for spildevand? Så har du nu chancen for at få medindflydelse på beslutninger vedrørende spildevandsområdet i dit lokalområde. 

Da en af de forbrugervalgte kandidater fra Stevns har valgt at trække sig fra sin bestyrelsespost i Stevns Spildevand, og da der ikke er nogen suppleanter, holder KLAR Forsyning et supplerende forbrugervalg med henblik på at finde en ny kandidat til bestyrelsesposten samt to suppleanter.

Ønsker du at gøre din indflydelse gældende, så stil op som kandidat.

Fra den 28. oktober 2019 kan du oprette dig som kandidat via KLAR Forsynings hjemmeside: klarforsyning.dk. Du har frem til den 8. december 2019 til at stille op.

KLAR Forsyning offentliggør kandidaterne mandag den 9. december.

Selve valget gennemføres i uge 3.  

Bliver du valgt til bestyrelsen i Stevns Spildevand, indtræder du 1. februar 2020, og er valgt for den resterende valgperiode, der strækker sig til den 31. december 2021.

Du indgår i bestyrelsen på samme vilkår som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det vil sige, at du har de samme rettigheder og pligter.

Hvem kan stille op som kandidat

Alle myndige personer kan stille op som kandidat, også dem, der ikke bor i forsyningsområdet. Det eneste krav er, at du har 10 myndige og fysiske personer, der bor i forsyningsområdet, der skriver under på, at de støtter dig som kandidat.

De kaldes stillere, og de kan kun pege på én kandidat, og det må ikke være en, som de bor sammen med.

Sådan vil selve valget foregå

Valget foregår elektronisk og starter den 13. januar og slutter den 19. januar 2020. Du kan stemme via computer, mobil og tablet, du skal bare huske at have dit NemID klar. 

KLAR Forsyning vil komme med flere oplysninger, om hvordan afstemningen foregår, når kandidaterne er fundet.

Du kan læse mere om forbrugervalget og holde dig opdateret på klarforsyning.dk