At være forbrugervalgt bestyrelsesmedlem er både udfordrende og spændende

Jan Østerskov kan klart anbefale andre at stille op som kandidat til forbrugervalget i Stevns Spildevand. Alle interesserede har til den 8. december til at melde sig som kandidat.

Da en af de forbrugervalgte kandidater fra Stevns har valgt at trække sig fra sin bestyrelsespost i Stevns Spildevand, og da der ikke er nogen suppleanter, holder KLAR Forsyning et supplerende forbrugervalg med henblik på at finde en ny kandidat til bestyrelsesposten samt to suppleanter. 

Jan Østerskov, der selv sidder som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem i Stevns Spildevand og har gjort det i en årrække, kan varmt anbefale andre at stille op.

”Mit hverv som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem er meget givende. Vi har alle en naturlig og stærk interesse i spildevandsområdet, og en plads i bestyrelsen giver både indflydelse og stor indsigt i og viden om de udfordringer, der er på området. Som valgt af de daglige spildevandskunder opnår jeg en enestående mulighed for at formidle kundesynspunktet direkte ind i spildevandsbestyrelsen og kan klart anbefale andre at stille op som kandidat til forbrugervalget i Stevns Spildevand”, siger Jan Østerskov.

Du kan stadig nå at melde dig som kandidat
Synes du også, at spildevandsområdet er interessant, og ønsker du at gøre din indflydelse gældende, så har du stadig mulighed for at oprette dig som kandidat via KLAR Forsynings hjemmeside: klarforsyning.dk.

Du har frem til den 8. december 2019 til at stille op, og KLAR Forsyning offentliggør kandidaterne mandag den 9. december.

Selve valget gennemføres i uge 3. 

Bliver du valgt til bestyrelsen i Stevns Spildevand, indtræder du 1. februar 2020, og er valgt for den resterende valgperiode, der strækker sig til den 31. december 2021.

Du indgår i bestyrelsen på samme vilkår som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det vil sige, at du har de samme rettigheder og pligter.

Hvem kan stille op som kandidat
Alle myndige personer kan stille op som kandidat, også dem, der ikke bor i forsyningsområdet. Det eneste krav er, at du har 10 myndige og fysiske personer, der bor i forsyningsområdet, der skriver under på, at de støtter dig som kandidat.

De kaldes stillere, og de kan kun pege på én kandidat, og det må ikke være en, som de bor sammen med.

Sådan vil selve valget foregå
Valget foregår elektronisk og starter den 13. januar og slutter den 19. januar 2020. Du kan stemme via computer, mobil og tablet, du skal bare huske at have dit NemID klar.

KLAR Forsyning vil komme med flere oplysninger, om hvordan afstemningen foregår, når kandidaterne er fundet.

Du kan læse mere om forbrugervalget og holde dig opdateret på klarforsyning.dk.