Pressemeddelelser

KLAR Forsyning har nu afsluttet arbejdet med at renovere et udløbsrør ved Åmosevej.

Det er optimalt, når løsninger til håndtering af regnvand også bidrager til at forskønne lokalområdet.

KLAR Forsyning ser altid gerne, at løsninger til håndtering af regnvand er med til at forskønne lokalområder.

Den 1. maj overgår Greve Kommune til den nye affaldsordning, og det giver anledning til mange spørgsmål fra borgerne i Greve.

Kommunernes Landsforening har nu ændret deres anbefalinger vedrørende lukningen af landets genbrugspladser. Fra tirsdag er MiljøCenter Greve derfor igen åben for privatpersoner.

 

KLAR Forsyning har taget de nødvendige foranstaltninger, der skal sikre, at deres kunder under coronakrisen har vand i hanen og mulighed for at komme af med deres spildevand og husholdningsaffald.

 
 
 

Den 1. maj i år overgår Greve Kommune til ny affaldsordning. Allerede nu vil de første borgere med individuel affaldsløsning få leveret deres nye beholdere.

 

Den 1. februar indtræder Anders Buchardt Møller-Hansen i bestyrelsen for Stevns Spildevand, hvor han er valgt for den resterende periode, der løber frem til udgangen af 2021.

Det bliver dyrere at få håndteret sit affald, når Greve Kommunes nye affaldsordning træder i kraft. KLAR Forsyning håber dog, at borgerne vil tage godt imod den nye ordning, der en nødvendig investering i miljøet.

 Jan Østerskov kan klart anbefale andre at stille op som kandidat til forbrugervalget i Stevns Spildevand. Alle interesserede har til den 8. december til at melde sig som kandidat.

Sider