Pressemeddelelser

Interesserer du dig for spildevand? Så har du nu chancen for at få medindflydelse på beslutninger vedrørende spildevandsområdet i dit lokalområde. 

En ekstra beholder til plast og pap kan gøre sorteringen lettere, når Greve Kommunes nye affaldsordning træder i kraft 1. maj 2020.

KLAR Forsyning opfordrer borgere til at spare på vandet

En flot delt andenplads blev det til for Køge, da en jury skulle afgøre, hvor i Danmark man finder det mest velsmagende postevand.

Kunderne i Køge, der får leveret vand fra KLAR Forsyning, kan være helt trygge. Nye prøver viser, at drikkevandet fra KLAR Forsynings vandværker ikke indeholder spor af pesticidet chlorothalonil-amidsulfonsyre.

Fra 2019 hæves det bidrag borgerne i Solrød Kommune betaler for at få håndteret og renset det vand, de leder i kloakken. Stigningen skal ses i lyset af behovet for at investere i nye løsninger.

Renovationsfirmaet Urbaser skal fremover stå for afhentning af affald i Greve Kommune og driften af MiljøCenter Greve.

Den lange periode med tørke lægger pres på vores grundvandsressourcer.

Det er udmeldingen fra KLAR Forsyning, der kommer i forbindelse med, at ny forskning peger på, at et højt indhold af nitrat i drikkevandet kan øge risikoen for tarmkræft.

KLAR Forsyning har gennemført forbrugervalg og er nu klar til at offentliggøre navnene på de valgte forbrugerrepræsentanter, der indgår i bestyrelserne for Køge Vand og Køge Afløb pr. 1. januar.

Sider