Pressemeddelelser

KLAR Forsyning kan nu fremlægge en plan for det videre forløb for separatkloakering af Strøby Egede.

KLAR Forsyning har nu afsluttet arbejdet med at renovere et udløbsrør ved Åmosevej.

Det er optimalt, når løsninger til håndtering af regnvand også bidrager til at forskønne lokalområdet.

KLAR Forsyning ser altid gerne, at løsninger til håndtering af regnvand er med til at forskønne lokalområder.

Den 1. maj overgår Greve Kommune til den nye affaldsordning, og det giver anledning til mange spørgsmål fra borgerne i Greve.

Kommunernes Landsforening har nu ændret deres anbefalinger vedrørende lukningen af landets genbrugspladser. Fra tirsdag er MiljøCenter Greve derfor igen åben for privatpersoner.

 

KLAR Forsyning har taget de nødvendige foranstaltninger, der skal sikre, at deres kunder under coronakrisen har vand i hanen og mulighed for at komme af med deres spildevand og husholdningsaffald.

 
 
 

Den 1. maj i år overgår Greve Kommune til ny affaldsordning. Allerede nu vil de første borgere med individuel affaldsløsning få leveret deres nye beholdere.

 

Den 1. februar indtræder Anders Buchardt Møller-Hansen i bestyrelsen for Stevns Spildevand, hvor han er valgt for den resterende periode, der løber frem til udgangen af 2021.

Det bliver dyrere at få håndteret sit affald, når Greve Kommunes nye affaldsordning træder i kraft. KLAR Forsyning håber dog, at borgerne vil tage godt imod den nye ordning, der en nødvendig investering i miljøet.

Sider

Kloaksystemet er presset efter flere dages regn

Vi modtager i øjeblikket mange henvendelser om vand på terræn, f.eks. i haver, grønne områder og villaveje.

Det er vigtigt, at du kun ringer til os, hvis du oplever, at der løber vand op eller ud af kloakker og brønde.

Vi takker for din forståelse.