Pressemeddelelser

Hvilke opgaver løser en forsyningsvirksomhed i grunden? Det vil KLAR Forsyning gøre deres kunder klogere på ved at gå på Facebook.

KLAR Forsyning er i gang med at lægge nogle store rør ned til et nyt underjordisk bassin, da de onsdag stødte på den kæmpemæssige stenblok, der er over 5 meter bred og mindst 2,4 meter lang.

Når KLAR Forsyning arbejder med klimatilpasning, forsøger de så vidt muligt at inddrage borgerne i processen. Det gør sig også gældende i deres projekt for området ved Enebærhegnet.

KLAR Forsyning har købt en drone. Dronen er allerede i brug og var blandt andet til stor hjælp i forbindelse med stormflodshændelsen i starten af januar.

DMI har varslet forhøjet vandstand i Køge Bugt, og i nogle områder kan det betyde oversvømmelser. KLAR Forsyning gør alt hvad de kan, men du kan også selv hjælpe.

Forhøjet vandstand i Køge Bugt onsdag aften kan medføre driftsforstyrrelser på kloaknettet.

I den seneste tid har Tryggevældestien i perioder været delvist oversvømmet. Nu er KLAR Forsyning og Stevns Kommune gået sammen om at løse problemet.

Det er KLAR Forsynings budskab i forbindelse med Toilettets Dag. Virksomheden håber, at folk vil vise deres taknemlighed ved at tænke over, hvad de smider i deres toilet.

KLAR Forsyning arbejder ambitiøst med målet om at gøre Køge-Egnens Renseanlæg selvforsynende med energi, og virksomheden er allerede godt på vej.

Området ved LI. Vejle Å har været udsat for indtil flere oversvømmelser.

Sider