Pressemeddelelser

KLAR Forsyning har gennemført forbrugervalg og er nu klar til at offentliggøre navnene på de valgte forbrugerrepræsentanter, der indgår i bestyrelserne for Køge Vand og Køge Afløb pr. 1. januar.

KLAR Forsyning har gennemført forbrugervalg og er nu klar til at offentliggøre navnene på de valgte forbrugerrepræsentanter, der indgår i Greve Spildevands bestyrelse pr. 1. januar.

KLAR Forsyning har gennemført forbrugervalg og er nu klar til at offentliggøre navnene på de valgte forbrugerrepræsentanter, der indgår i Stevns Spildevands bestyrelse pr. 1. januar.

Torsdag klippede KLAR Forsyning snoren til deres nye administrationsbygning. Medarbejderne er allerede nu flyttet ind på Vasebækvej i Køge, hvor KLAR Forsynings nye vandværk også er placeret. 

Hvis du vil have indflydelse på spildevandsområdet i din kommune, så har du muligheden, når KLAR Forsyning holder forbrugervalg. Kandidaterne, du kan stemme på, er nu fundet.

Hvis du vil have indflydelse på spildevandsområdet i din kommune, så har du muligheden, når KLAR Forsyning holder forbrugervalg. Kandidaterne, du kan stemme på, er nu fundet.

Hvis du vil have indflydelse på vand- og spildevandsområdet i din kommune, så har du muligheden, når KLAR Forsyning holder forbrugervalg. Kandidaterne, du kan stemme på, er nu fundet.

Der er ikke fundet pesticider i det drikkevand som KLAR Forsyning leverer til sine kunder i Køge. KLAR Forsyning vil dog lave yderligere undersøgelser af boringerne ved Fruedal Vandværk.

Anden fase af separatkloakeringen i Strøby Egede er udsat mindst et år mere. Det sker på baggrund af Miljø- og Fødevareklagenævnets længe ventede afgørelse. 

MiljøCenter Greve genbruger nu dine brugte bøger. Initiativet er sat i værk både for at spare penge og for at gavne miljøet.

Sider

Kloaksystemet er presset efter flere dages regn

Vi modtager i øjeblikket mange henvendelser om vand på terræn, f.eks. i haver, grønne områder og villaveje.

Det er vigtigt, at du kun ringer til os, hvis du oplever, at der løber vand op eller ud af kloakker og brønde.

Vi takker for din forståelse.