Pressemeddelelser

KLAR Forsyning er i gang med at udskifte sine kunders vandmålere i Køge Kommune til nye elektroniske målere, så de slipper for selv at skulle aflæse den.

I et år har et sjak på 10 mand arbejdet med at separere kloakkerne i Nørregade-området i Store Heddinge, og drikkevandet er lagt i nye rør.

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen om regnvandsbassinet ved Åstræde trækker ud, og dermed vil gennemførelsen af den samlede spildevandsplan for Strøby Egede blive mindst to et halvt år

KLAR Forsynings kloakering af Nicolinelund bredte sig ud over cykelstien til Strøbyskolen, men skoleleder Dorte Ritz Nissen roser selskabet for at have tilrettelagt og gennemført arbejdet så hensynsfuldt som muligt.

Sider