Pressemeddelelser

Området ved LI. Vejle Å har været udsat for indtil flere oversvømmelser.

Et nyt vandværk har længe stået på ønskelisten i både Køge Vand A/S og KLAR Forsyning, og tirsdag blev dagen, hvor første spadestik kunne tages.

KLAR Forsyning arbejder mere og mere med at kombinere klimatilpasning med kreative løsninger. Seneste eksempel er Kilen i Solrød, der blev godt modtaget ved indvielsen.

Køge får snart et nyt vandværk, der skal sikre en fortsat høj sikkerhed omkring levering af drikkevand. Vandværket skal samtidig fungere som testcenter og give borgerne et nyt grønt område.

Fredag den 28. oktober indvies klimatilpasningsprojektet Kilen, der skal opmagasinere overskydende regnvand i Solrød Kommune, men samtidig bliver et socialt samlingspunkt og spændende nyt byrum med fokus på fællesskab, bevægelse og læring.

Det haveaffald, som borgerne afleverer på MiljøCenter Greve, bliver til kompost, der kan bruges som gødning.

God økonomi i affaldsordning drevet af KLAR Forsyning betyder et fald i gebyret for at komme af med husholdningsaffald i Greve.

 

Affaldssortering giver mere mening efter et besøg på en genbrugsstation. Derfor arrangerer KLAR Forsyning løbende rundvisninger for skoleelever på MiljøCenter Greve.

En forhøjet forekomst af PAH-stoffer koster KLAR Forsyning dyrt.

Nogle af fremtidens landskabsarkitekter besøgte torsdag Greve, hvor medarbejdere fra KLAR Forsyning tog dem med rundt i kommunen og fortalte dem om klimasikring.

Sider

Kloaksystemet er presset efter flere dages regn

Vi modtager i øjeblikket mange henvendelser om vand på terræn, f.eks. i haver, grønne områder og villaveje.

Det er vigtigt, at du kun ringer til os, hvis du oplever, at der løber vand op eller ud af kloakker og brønde.

Vi takker for din forståelse.