Entreprenør nedgraver nye rør til vandforsyning.

Vores projekter

Her kan du se, hvor vi på nuværende tidspunkt er i gang med et længerevarende projekt.

April til oktober 2021 - Vådområder i Køge Nord

Læs mere om projektet

April til efteråret 2021 - Vi anlægger et regnvandsbassin nord for Ølsemagle
Læs mere om projektet

Januar til sommeren 2021 - Renovering af kloaksystemet i Slimminge
Læs mere om projektet

Foråret til sommeren 2021 - Renovering af kloaksystemet i Vedskølle
Læs mere om projektet

Foråret til efteråret 2021- Renovering af kloaksystemet i Nørre Dalby
Læs mere om projektet

Januar til juni 2021- Renovering af kloaksystemet i Lille Skensved
Læs mere om projektet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi tinglyser vores kloakrør i Solrød

Læs mere om projektet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

November 2020 til efteråret 2021 - Vi etablerer to bassiner i området ved Muldås
Læs mere om projektet

Januar 2020 - juli 2021 – Vi forhøjer siderne af Streget 
Læs mere om projektet

Renovering af kloaksystemet i Tune - Tinghaven og Tinggårdsvej
Læs mere om projektet

Renovering af kloaksystemet i Tune - Lundevej og Byagerparken
Læs mere om projektet

Renovering af kloaksystemet i Tune - Rendebjergvej og Nordgårdsvej
Læs mere om projektet

Nye bassiner i Karlslunde
Læs mere om projektet

Nye rør til regnvand i Birkedalen
Læs mere om projektet

Vi tinglyser vores kloakrør i Greve Kommune
Læs mere om projektet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 - 2022 - Vi anlægge regnvandsbassiner i Solgården og Nimgården i Strøby Egede og går videre med etape 2 og 3 af separatkloakeringsprojektet
Læs mere om projektet og se den foreløbige tidsplan for etape 2 og 3
Læs den udsendte pressemeddelelse

Januar til sommeren 2021 - Vi fortsætter renoveringen af klokasystemet i Hårlev
Læs mere om projektet

Vi tinglyser vores kloakrør i Stevns Kommune
Læs mere om projektet