Entreprenør nedgraver nye rør til vandforsyning.

Vores projekter

Her kan du se, hvor vi på nuværende tidspunkt er i gang med et længerevarende projekt.

Køge Nord 
Fra august 2019 til juni 2020 anlægger vi et grønt areal, der skal håndtere regnvand og minimere risikoen for oversvømmelser.

Læs mere om projektet

Kontaktperson: Bettina Precht Simonsen, bsi@klarforsyning.dk

Regnvandsbassin og vådområder i Køge Nord
I Køge Nord anlægger vi et regnvandsbassin langs Egedesvej samt et vådområde langs Skensved Å.

Læs mere om projektet

Kontaktperson: Bettina Precht Simonsen, bsi@klarforsyning.dk

Krageskov
I starten af 2020 laver vi de indledende undersøgelser, hvor vi får kortlagt, om der findes grundvandsressourcer i området omkring Fruedal Vandværk og omkring Krageskov. Projektet har til formål at sikre den fremtidige forsyning af drikkevand til kunderne i Køge.

Kontaktperson: Rie Refslund, rre@klarforsyning.dk

Nørremarken
Fra januar til juni 2020 renoverer vi kloakken i Nørremarken. Vi udfører arbejdet ved hjælp af en teknik kaldet strømpeforing, hvor vi kan undgå at grave op. 

Kontaktperson: Charlotte Sejr Pedersen: csp@klarforsyning.dk

Køge
I løbet af 2020 forventer vi at gå i gang med at anlægge et nyt renseanlæg på arealet ved Køge Egnens Renseanlæg. Det nye anlæg skal udelukkende rense spildevand fra til Sjællands Universitetshospitalet i Køge. 

Kontaktperson: Birgit Brødsgaard, mail bbr@klarforsyning.dk

Slimminge Renseanlæg
Vi forventer, at vi i slutningen af 2020 nedlægger Slimminge Renseanlæg. Spildevandet ledes i stedet til Køge Egnens Renseanlæg.

 
 

Strandgårds Alle
I 2020 anlægger vi et regnvandsbassin, der skal minimere risikoen for oversvømmelser.

Vi starter op i marts og forventer at afslutte arbejdet i juli 2020.

Kontaktperson: Charlotte Jersborg, cbj@klarforsyning.dk

Solrød 
Vi tinglyser vores kloakrør for at få overblik over kloaksystemet og bedre mulighed for vedligeholdelse.

Kontaktpersoner: Hanne Jensen, hhj@klarforsyning.dk og Cristina Radovici, cra@klarforsyning.dk

 
 

Birkedalen

I løbet af 2020 etablerer vi yderligere bassiner i områderne Lundemosen og Muldås. Projektet har til formål at minimere risikoen for oversvømmelser.

Kontaktperson: Birgit Brødsgaard, mail bbr@klarforsyning.dk.

Karlslunde
Vi arbejder på at kunne etablere et større bassin, der kan lede vand fra Karlslunde Industri til Karlslunde Mose. I første omgang udvider vi det eksisterende bassin i området, og vi forventer at påbegynde den del af projektet i 2020. 

Kontaktperson: Birgit Brødsgaard, mail bbr@klarforsyning.dk.

Karlslunde Syd
Vi arbejder på at finde en placering til et mindre bassin og rørbassin i Karlslunde Syd. Vi forventer at gå i jorden i august 2020. Projektet har til formål at minimere risikoen for oversvømmelser.

Kontaktperson: Søren B. L. Hansen: sbh@klarforsyning.dk

Streget i Greve
Vi renoverer vores udløbsrør ved Åmosevej. Vi forventer at afslutte vores arbejde i løbet af maj 2020.

Kontaktperson: Birgit Brødsgaard, mail bbr@klarforsyning.dk.

Streget i Greve
Fra januar 2020 til juli 2021 arbejder vi på at forhøje siderne af Streget for at minimere risikoen for oversvømmelser i området.

Kontaktperson: Birgit Brødsgaard, mail bbr@klarforsyning.dk.

Greve: 
Vi tinglyser vores kloakrør for at få overblik over kloaksystemet og bedre mulighed for vedligeholdelse.

Kontaktpersoner: Hanne Jensen, hhj@klarforsyning.dk og Cristina Radovici, cra@klarforsyning.dk

 
 

Strøby Egede

I 2013 begyndte vi på et større projekt, hvor et stort område i Strøby Egede skal separatkloakeres.  

I næste fase af projektet skal vi anlægge et regnvandsbassin. Det har endnu ikke været muligt at finde en placering til bassinet, men vi arbejder videre med at finde en løsning, så vi kan genoptage projektet hurtigtst muligt. 

Kontaktperson: Anders Valentin, ava@klarforsyning.dk

Stevns 
Vi tinglyser vores kloakrør for at få overblik over kloaksystemet og bedre mulighed for vedligeholdelse.

Kontaktpersoner: Hanne Jensen, hhj@klarforsyning.dk og Cristina Radovici, cra@klarforsyning.dk