Entreprenør nedgraver nye rør til vandforsyning.

Vores projekter

Her kan du se, hvor vi på nuværende tidspunkt er i gang med et længerevarende projekt.

Regnvandsbassin og vådområder i Køge Nord

I Køge Nord anlægger vi et regnvandsbassin langs Egedesvej samt et vådområde langs Skensved Å.

Læs mere om projektet

Kontaktperson: Bettina Precht Simonsen, bsi@klarforsyning.dk

Krageskov
I starten af 2020 laver vi de indledende undersøgelser, hvor vi får kortlagt, om der findes grundvandsressourcer i området omkring Fruedal Vandværk og omkring Krageskov. Projektet har til formål at sikre den fremtidige forsyning af drikkevand til kunderne i Køge.

Kontaktperson: Rie Refslund, rre@klarforsyning.dk

Nørremarken
Fra januar til juni 2020 renoverer vi kloakken i Nørremarken. Vi udfører arbejdet ved hjælp af en teknik kaldet strømpeforing, hvor vi kan undgå at grave op. 

Kontaktperson: Charlotte Sejr Pedersen: csp@klarforsyning.dk

Køge
I løbet af 2020 forventer vi at gå i gang med at anlægge et nyt renseanlæg på arealet ved Køge Egnens Renseanlæg. Det nye anlæg skal udelukkende rense spildevand fra til Sjællands Universitetshospitalet i Køge. 

Kontaktperson: Birgit Brødsgaard, mail bbr@klarforsyning.dk

Vi lægger nyt rør til spildevand
Slimminge Renseanlæg skal nedlægges, og spildevandet skal fremover pumpes til Køge Egnens Renseanlæg.

Vi anlægger et nyt rør til spildevand fra Gammel Slimmingevej ad Ringstedvej frem til Gummersmarkvej, hvor det kobles til det eksisterende kloaknet.

Tidsperiode
Vi går i gang med arbejdet i midten af august og forventer at være færdig ved udgangen af 2020.
Kontaktperson: Gabriel Molnar

Munkekærskolen

Vi anlægger et åbent regnvandsbassin på boldbanen på Munkekærskolen. Når projektet er færdigt genskaber vi boldbanen, der kun vil stå under vand i perioder med ekstrem regn.

Projektet har til formål at minimere risikoen for oversvømmelser i Solrød.

Arbejdet udføres fra juli til slutningen af august 2020.

Det er Zøllner A/S, der er entreprenør på projektet. 

Kontaktperson: Charlotte Jersborg: cbj@klarforsyning.dk

Solrød

Vi tinglyser vores kloakrør for at få overblik over kloaksystemet og bedre mulighed for vedligeholdelse.

Kontaktpersoner: Hanne Jensen, hhj@klarforsyning.dk og Cristina Radovici, cra@klarforsyning.dk

Birkedalen

I løbet af 2020 etablerer vi yderligere bassiner i områderne Lundemosen og Muldås. Projektet har til formål at minimere risikoen for oversvømmelser.

Kontaktperson: Birgit Brødsgaard, mail bbr@klarforsyning.dk.

Karlslunde
Vi arbejder på at kunne etablere et større bassin, der kan lede vand fra Karlslunde Industri til Karlslunde Mose. I første omgang udvider vi det eksisterende bassin i området, og vi forventer at påbegynde den del af projektet i 2020.

Kontaktperson: Birgit Brødsgaard, mail bbr@klarforsyning.dk.

Karlslunde Syd
Vi arbejder på at finde en placering til et mindre bassin og rørbassin i Karlslunde Syd. Vi forventer at gå i jorden i august 2020. Projektet har til formål at minimere risikoen for oversvømmelser.

Kontaktperson: Søren B. L. Hansen: sbh@klarforsyning.dk

Streget i Greve
Fra januar 2020 til juli 2021 arbejder vi på at forhøje siderne af Streget for at minimere risikoen for oversvømmelser i området.

Kontaktperson: Birgit Brødsgaard, mail bbr@klarforsyning.dk.

Greve:
Vi tinglyser vores kloakrør for at få overblik over kloaksystemet og bedre mulighed for vedligeholdelse.

Kontaktpersoner: Hanne Jensen, hhj@klarforsyning.dk og Cristina Radovici, cra@klarforsyning.dk

Strøby Egede

I 2013 begyndte vi på et større projekt, hvor et stort område i Strøby Egede skal separatkloakeres.

I næste fase af projektet skal vi anlægge et regnvandsbassin. Det har endnu ikke været muligt at finde en placering til bassinet, men vi arbejder videre med at finde en løsning, så vi kan genoptage projektet hurtigtst muligt.

Kontaktperson: Anders Valentin, ava@klarforsyning.dk

Stevns
Vi tinglyser vores kloakrør for at få overblik over kloaksystemet og bedre mulighed for vedligeholdelse.

Kontaktpersoner: Hanne Jensen, hhj@klarforsyning.dk og Cristina Radovici, cra@klarforsyning.dk

Strøby Egede

I 2013 begyndte vi på et større projekt, hvor et stort område i Strøby Egede skal separatkloakeres.

I næste fase af projektet skal vi anlægge et regnvandsbassin. Det har endnu ikke været muligt at finde en placering til bassinet, men vi arbejder videre med at finde en løsning, så vi kan genoptage projektet hurtigtst muligt.

Kontaktperson: Anders Valentin, ava@klarforsyning.dk

Stevns
Vi tinglyser vores kloakrør for at få overblik over kloaksystemet og bedre mulighed for vedligeholdelse.

Kontaktpersoner: Hanne Jensen, hhj@klarforsyning.dk og Cristina Radovici, cra@klarforsyning.dk