Webtilgængelighedserklæring

Alle skal have mulighed for at benytte vores hjemmeside. Vi gør derfor, hvad vi kan for at sikre, at klarforsyning.dk også er tilgængelig for mennesker, der ser dårligt, er ordblinde, har musseskader, lammelser eller kognitive udfordringer. 

Vi gør vores bedste for at leve op til den fælles standard for webtilgængelig, som kaldes WCAG 2.1.

Hjælp os med at blive bedre

Selvom vi gør os umage, kan vi ikke garantere, at der ikke er noget, som vi kan gøre bedre. 

Hvis du har forslag til forbedringer, hører vi meget gerne fra dig. Send en mail til klar@klarforsyning.dk.

Tilgængelighedserklæring

KLAR Forsyning forpligter sig til at gøre webstedet www.klarforsyning.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”

Du kan via følgende link til Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside læse tilgængelighedserklæringen vedr. www.klarforsyning.dk.

Kloaksystemet er presset efter flere dages regn

Vi modtager i øjeblikket mange henvendelser om vand på terræn, f.eks. i haver, grønne områder og villaveje.

Det er vigtigt, at du kun ringer til os, hvis du oplever, at der løber vand op eller ud af kloakker og brønde.

Vi takker for din forståelse.