Greve

Ændring af affaldsordning

Har du ofte for meget restaffald?

Der er flere muligheder for at komme af med mere restaffald:

Affaldsmærker
Du kan købe affaldsmærker til at sætte på en plastsæk, som tages med samtidig med, at din beholder tømmes. Bestil affaldsmærker her.

Ugetømning
Normalt tømmes din beholder en gang ugentlig fra maj til og med august og resten af året er der 14 dages tømning. Du kan tilkøbe at få tømt hver uge hele året. Det gør du her: Ændring af affaldsordning. 

Flere beholdere
Det er muligt at tilkøbe sig flere 2-delte beholder på en husstand. Se priser i gebyrbladet for affaldsordningen

Vil du ændre din affaldsordning for restaffald, skal du meddele det til os på tlf. 56 65 22 22 eller klar@klarforsyning.dk.

Hvis du ændrer din ordning, vil det først kunne ses på næste års ejendomsskattebillet.

 
 
 
 
 
 
 
Skraldebil

Kloaksystemet er presset efter flere dages regn

Vi modtager i øjeblikket mange henvendelser om vand på terræn, f.eks. i haver, grønne områder og villaveje.

Det er vigtigt, at du kun ringer til os, hvis du oplever, at der løber vand op eller ud af kloakker og brønde.

Vi takker for din forståelse.