Greve

Adgangsforhold

For at imødegå problemer med skader og fysisk nedslidning blandt skraldemænd, er det vigtigt, at arbejdsforholdene bliver så gode som mulige.

Som grundejer har du ansvaret for, at adgangsvejen og placeringen af din affaldsbeholder overholder  de gældende regler i Regulativ for Husholdningsaffald.

 
Krav til adgangsvejen
 
 • Adgangsvejen skal være godt belyst, og der skal overalt være mindst 2,1 meters fri højde.
 • Stativ/beholder/container skal stå på et fast og plant underlag (fliser, asfalt el.lign.) og skal være sikret mod skadedyr.
 • Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred og have en fast og jævn belægning.
 • Adgangsvejen skal så vidt muligt være vandret eller højst have en hældning på 10 cm pr. meter.
 • Adgangsvejen skal være fri for trin og trapper.
 • Hvis det er nødvendigt med trin/trapper på adgangsvejen, skal der etableres dobbeltramper til at køre på. Mellem de to køreramper skal etableres trin, som er mindst 0,40 meter brede, mindst 0,40 meter dybe og højst 0,10 meter høje. Dobbeltramperne skal passe til det kørende materiel, så det ikke afsporer, og have en hældning på højst 10 cm pr. meter. Hældningen skal for hver femte meter være udformet med en vandret repos, der er så lang og bred, at der er plads til materiel og person.
 • En enkelt dør eller låge kan accepteres, hvis den er nem at åbne og lukke og kan fastholdes i åben stilling.
 • Inden kl. 7 på afhentningsdagen skal adgangsvejen være ryddet og gruset/saltet for sne og is.
 • Hunde skal holdes inde på tømningsdagen, indtil tømning er sket.
 • Køre- og adgangsveje skal i det hele taget være fri for forhindringer som biler, cykler mm.
 • Affaldsbeholdere må ikke placeres i kælderhalse el. lign.
 

Beholdere til rest- og madaffald skal placeres højst 5 meter fra matrikelskel, for koteletgrunde dog 5 meter fra koteletbenet samt overholde kravene til adgangsveje (se ovenfor).

Hvis man ikke har egnede adgangsveje skal beholdere placeres uden for skel ved kørevejen til ejendommen aftenen før afhentningsdagen.

Håndtagene på beholderne skal altid vende ud mod skraldemanden.

Større affaldsbeholdere skal placeres efter konkret aftale med KLAR Forsyning.

 
Har du spørgsmål vedrørende adgangsvejen til dit stativ eller din beholder, er du velkommen til at kontakte os på telefon 56 65 22 22 eller på e-mail klar@klarforsyning.dk.
 

Vigtig meddelelse til kunder i Solrød og Stevns

Sidst i september/først i oktober vil kunder hos Solrød Spildevand A/S og Stevns Spildevand A/S modtage acontoregning for vandafledningsbidrag (2. rate 2022).

Betalingsfristen er den 1. november 2022.